ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Nasazení agenta na Linux

Požadavky

Přímá viditelnost na Server.

Doporučujeme vždy používat nejnovější verzi OpenSSL 1.1.1. ESET Management Agent rovněž podporuje OpenSSL 3.x. Minimální podporována verze OpenSSL je openssl-1.0.1e-30. Nainstalováno můžete mít více verzí OpenSSL. Nicméně alespoň jedna z nich musí podporovaná.

oPříkazem openssl version si zobrazíte aktuálně používanou (výchozí) verzi.

oZobrazit si můžete seznam všech verzí OpenSSL ve vašem systému. Po použití příkazu sudo find / -iname *libcrypto.so* se podívejte na konce názvů souborů.

oKompatibilitu na linuxu ověříte následujícím příkazem: openssl s_client -connect google.com:443 -tls1_2


important

OpenSSL 3.x podpora

ESET Management Agenta podporuje OpenSSL 3.x.

ESET PROTECT Server/MDM nativně nepodporují OpenSSL 3.x, ale můžete spustit podporu OpenSSL 3.x pro ESET PROTECT On-Prem.

Aby ESET Management Agent dokázal korektně reportovat data o hardwaru z linuxových stanic/serverů, musí být na nich nainstalován nástroj lshw.

Linuxové distribuce

Terminálový příkaz

Debian, Ubuntu

sudo apt-get install -y lshw

Red Hat, CentOS, RHEL

sudo yum install -y lshw

OpenSUSE

sudo zypper install lshw

Na operačním systému CentOS doporučujeme dále nainstalovat balíček policycoreutils-devel. To provedete příkazem:

yum install policycoreutils-devel

Instalace

Ruční instalaci ESET Management Agenta na linuxu provedete prostřednictvím Terminálu.


important

Komunikační protokol používaný agentem pro spojení s ESET PROTECT Serverem nepodporuje autentifikaci. Pokud proxy řešení vyžaduje autentifikaci, komunikace mezi agenty a ESET PROTECT Serverem nebude funkční.

Pro nasazení agenta na linuxovou stanici postupujte podle níže uvedených kroků.

1.Stáhněte si instalační skript agenta na klientskou stanici.

2.Z .gz archivu si rozbalte .sh soubor, příkazem tar -xvzf PROTECTAgentInstaller.tar.gz

3.Instalační balíček ESET Management Agenta musí být nastaven jako spustitelný. To provedete příkazem: chmod +x PROTECTAgentInstaller.sh

4.Spusťte .sh soubor přímo nebo pomocí Terminálu příkazem: sudo ./PROTECTAgentInstaller.sh.

5.Po zobrazení výzvy zadejte heslo ke svému uživatelského účtu a potvrzením klávesou Enter pokračujte v instalaci.

6.Po dokončení instalace ověřte, zda služba Agenta běží příkazem: sudo systemctl status eraagent

7.Po nainstalování agenta se počítač zobrazí v ESET PROTECT a můžete jej začít vzdáleně spravovat pomocí webové konzole.


important

Pokud se počítač s nainstalovaným agentem neobjeví ve vašem seznamu ESET PROTECT On-Prem, proveďte řešení potíží.


note

ESET PROTECT On-Prem podporuje automatickou aktualizaci ESET Management agentů ve spravovaných počítačích.