ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Dynamická skupina – nainstalovaný, ale neaktivovaný serverový produkt

Tuto dynamickou skupinu můžete použít pro vyfiltrování všech serverů, na kterých máte nainstalován bezpečnostní produkt, ale zatím není aktivován. Následně na ně můžete spustit klientskou úlohu pro aktivaci odpovídající licencí. V tomto příkladu použijeme ESET Mail Security pro Microsoft Exchange Server, nicméně vybrat můžete více produktů.

V hlavním menu přejděte do sekce Další > Šablony dynamických skupin a klikněte v dolní části okna na tlačítko Nová šablona.

Obecné

Zadejte název, volitelně popis, nově vytvářené šablony dynamické skupiny.

Výběrem možnosti Použijte časová pravidla aplikujete Časová pravidla a nastavíte konkrétní čas, během kterého je spuštěné přiřazování zařízení do dynamických skupin.

Výraz

1.Z rozbalovacího menu operace vyberte logický operátor: AND (Všechny podmínky musí být splněny)

2.Klikněte na + Přidat pravidlo a vyberte tyto podmínky:

Počítač > Maska spravovaných produktů > je jeden z > Chráněno produktem ESET: Poštovní server

Problémy s funkčností/ochranou > Zdroj > = (rovná se) > Bezpečnostní produkt

Problémy s funkčností/ochranou > Problém > = (rovná se) > Produkt není aktivován

Časová pravidla

Nastavení časového intervalu pro novou šablonu dynamické skupiny. Klikněte na tlačítko Přidat. Klikněte na pole s časem a z rozbalovací nabídky vyberte Počáteční čas a Konec. Vyberte frekvenci (Každý den / Pracovní den / Víkend) nebo den v týdnu a čas. Zvolený čas musí být delší než 1 minuta a kratší než 24 hodin. Po nastavení Počátečního času a Konce se ve sloupci Doba zobrazí doba trvání nastaveného času. Přidat můžete další časové intervaly.

Souhrn

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené šabloně. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření šablony dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Vytvořenou šablonu můžete následně použít při vytváření nové dynamické skupiny.