ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Dynamická skupina – aplikace je nainstalovaná, ale v jiné verzi

Tuto dynamickou skupinu můžete použít pro vyfiltrování počítačů, na kterých se sice nachází aplikace, ale je v jiné verzi, než definované. To může být užitečné například v případě, kdy potřebujete zjistit, na kterých stanicích nemáte vámi požadovanou verzi produktu. Lze použít různé operátory, ale je třeba zajistit, aby testování verzí probíhalo s negovaným operátorem.

V hlavním menu přejděte do sekce Další > Šablony dynamických skupin a klikněte v dolní části okna na tlačítko Nová šablona.

Obecné

Zadejte název, volitelně popis, nově vytvářené šablony dynamické skupiny.

Výběrem možnosti Použijte časová pravidla aplikujete Časová pravidla a nastavíte konkrétní čas, během kterého je spuštěné přiřazování zařízení do dynamických skupin.

Výraz

1.Z rozbalovacího menu operace vyberte logický operátor: AND (Všechny podmínky musí být splněny)

2.Klikněte na + Přidat pravidlo a vyberte tyto podmínky:

Instalované aplikace > Název aplikace > = (rovná se) > ESET Endpoint Security

Nainstalované aplikace > Verze aplikace > ≠ (nerovná se) > 6.2.2033.0

Časová pravidla

Nastavení časového intervalu pro novou šablonu dynamické skupiny. Klikněte na tlačítko Přidat. Klikněte na pole s časem a z rozbalovací nabídky vyberte Počáteční čas a Konec. Vyberte frekvenci (Každý den / Pracovní den / Víkend) nebo den v týdnu a čas. Zvolený čas musí být delší než 1 minuta a kratší než 24 hodin. Po nastavení Počátečního času a Konce se ve sloupci Doba zobrazí doba trvání nastaveného času. Přidat můžete další časové intervaly.

Souhrn

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené šabloně. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření šablony dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Vytvořenou šablonu můžete následně použít při vytváření nové dynamické skupiny.