ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Přiřazení politiky skupině

Poté, co politiku vytvoříte, ji můžete jedním z následujících kroků přiřadit Statické nebo Dynamické skupině. Provést to můžete dvěma způsoby:

První možnost

V sekci Politiky vyberte politiku a klikněte na tlačítko Akce > Zobrazit detaily. Přejděte na záložku Přiřazeno k a klikněte na Přiřadit skupině. Následně si ze seznamu vyberte požadovanou statickou nebo dynamickou skupinu a potvrďte kliknutím na tlačítko OK.

admin_assign_policy

Druhá možnost

1.V sekci Počítače klikněte na ikonu ozubeného kolečka gear_icon u požadované skupiny a z kontextového menu vyberte možnost Správa politik….

admin_new_policy_assign_wizard

2.V dialogovém okně Pořadí uplatňovaných politik klikněte na tlačítko Přiřadit politiku.

3.Ze seznamu vyberte politiku, kterou chcete aplikovat na skupinu a pokračujte kliknutím na tlačítko OK.

4.Klikněte na tlačítko Zavřít.

Pro ověření, že je politika přiřazená skupině se v sekci skupiny přepněte na záložku Politiky.

Pro ověření, na jaké skupiny je politika aplikována vyberte možnost Zobrazit detaily > Aplikováno na.


note

Pro více informací přejděte do kapitoly Politiky.