ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Distribuce

Při vytváření oznámení je nutné vybrat alespoň jeden způsob jejího doručení.

Odeslat SNMP Trap

Vybráním této možnosti se při aktivaci oznámení odešle SNMP Trap. SNMP Trap je na SNMP Server doručen jako nevyžádaná SNMP zpráva. Pro více informací přejděte do kapitoly Jak nakonfigurovat SNMP Trap službu.

Odeslat e-mailem

Vybráním této možnosti se při aktivaci oznámení odešle e-mail dle vámi definovaného nastavení. Standardně se zasílá e-mail v HTML formátu s logem ESET PROTECT On-Prem umístěným v hlavičce. V závislosti na možnostech přizpůsobení (v nastavení serveru tuto možnost naleznete v sekci Logo se světlým pozadím) se může pozice loga lišit.

Po vybrání možnosti Odeslat e-mailem je nutné zadat alespoň jednoho příjemce zprávy.

E-mailová adresa – zadejte e-mailovou adresu příjemce oznámení.

Klikněte na ikonu add_new_hover přidáte dalšího příjemce.

Uživatele můžete přidat hromadně následujícími způsoby: klikněte na Další > Přidat uživatele (tím můžete vybrat e-mailové adresy uživatelů definovaných v sekci Uživatelé zařízení) nebo na Další > Importovat CSV / Vložit ze schránky (kdy můžete seznam adres importovat z CSV souboru, případně vlastní datové struktury).

Další > Kopírovat a vložit – po kliknutí můžete seznam adres zkopírovat ze schránky (tato funkce funguje podobně jako Import CSV). Tato funkce funguje podobně jako import dat z CSV.

Odeslat do Syslogu

ESET PROTECT On-Prem může oznámení a informace o událostech zasílat na váš Syslog server. Dále je možné na syslog server přeposílat také exportované protokoly z klientských produktů ESET. Z rozbalovacího menu Úroveň Syslogu vyberte hodnotu, která bude oznámení přidělena. S definovanou úrovní bude oznámení odesláno na Syslog server.

Obecná pole v sekci Distribuce

Náhled zprávy – náhled zprávy zobrazené v oznámení, který obsahuje nakonfigurovaná nastavení v textové podobě. Pomocí proměnných si můžete přizpůsobit předmět i obsah zprávy. Proměnné budou vždy nahrazeny aktuálními hodnotami z doby generování oznámení. Tato možnost není povinná, ale doporučuje se pro lepší filtrování.

oPředmět – předmět zprávy oznámení; kliknutím na ikonu edit_default upravíte text; přesný předmět může zlepšit třídění a filtrování zpráv

oObsah – kliknutím na ikonu edit_default můžete upravit obsah; po úpravě obsahu můžete kliknutím na ikonu icon_reset_default obnovit výchozí obsah zprávy


note

Pro Události na spravovaných počítačích nebo skupinách můžete přidat proměnné do Předmětu a Obsahu. Tím zahrnete do oznámení konkrétní informace. Pro zobrazení seznamu proměnných klikněte na tlačítko Přidat proměnnou nebo napište $.

 

Obecné

oJazyk – jazyk výchozí zprávy; obsah zprávy se nepřekládá

oČasové pásmo – definujte časové pásmo pro proměnnou Čas výskytu (${timestamp}), kterou jste použili ve vámi přizpůsobeném obsahu oznámení.


example

Pokud k události došlo v 3:00 lokálního času, lokální čas je UTC+2 a časové pásmo jste nastavili na UTC+4, uvedený čas v oznámení bude 5:00.

Pro vytvoření oznámení klikněte na tlačítko Dokončit.