ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Nadogradnja komponenti treće strane

Osim ESET-ovih komponenti, ESET PROTECT upotrebljava komponente treće strane koje zahtijevaju ručnu nadogradnju.

Na ESET PROTECT web konzoli kliknite Brze veze > Komponente servera da biste vidjeli komponente trećih strana s dostupnom novijom verzijom.


note

Preporučuje se da što prije instalirate najnoviju verziju komponenti trećih strana. Najnovija dostupna verzija može se razlikovati ovisno o operacijskom sustavu koji se koristi za pokretanje ESET PROTECT servera.

ESET PROTECT virtualni uređaj ne prijavljuje dostupne nadogradnje za komponente trećih strana.

ESET PROTECT web konzola preporučuje nadogradnju za verzije starije od dolje navedenih:

Komponenta treće strane:

Verzija:

Napomene:

Upute za nadogradnju

Microsoft SQL Server

Verzija 2019. (podverzija 15.0.4312.0)

Odredite svoju verziju i izdanje mehanizma baze podataka za SQL server i instalirajte najnoviju kumulativnu nadogradnju.

Server baze podataka

MySQL

8.0.0.0

Kliknite Pomoć > O programu na ESET PROTECT web konzoli da biste vidjeli instaliranu verziju baze podataka.

Server baze podataka

Operacijski sustav

Windows Server 2016

ESET PROTECT ne prijavljuje dostupne nadogradnje za Linux.

Operacijski sustav

Apache Tomcat

9.0.73

Odredite instaliranu verziju programa Apache Tomcat:

Windows – idite na C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat mapa ]\ i otvorite datoteku RELEASE-NOTES u programu za uređivanje teksta da biste provjerili broj verzije.

Linux – pokrenite naredbu terminala: tomcat version

Apache Tomcat

Java

17.0

Odredite instaliranu verziju programa Java:

Windows – otvorite naredbeni redak i pokrenite: java -version

Linux – pokrenite naredbu terminala: java -version

Java Runtime Environment

Apache HTTP Proxy

-


important

korisnici Apache HTTP Proxy

Počevši od ESET PROTECT 10.0, ESET Bridge zamjenjuje Apache HTTP Proxy. Apache HTTP Proxy dosegnuo je ograničenu podršku. Ako koristite Apache HTTP Proxy, preporučuje se migracija na ESET Bridge.

Migriraj u ESET Bridge

Komponenta upravljanja mobilnim uređajima / Mobile Device Connector (MDM/MDC) programa ESET PROTECT (samo lokalno) zakazana je za istek trajanja. Pročitajte više. Preporučujemo da migrirate u MDM u oblaku.