ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Daljinska instalacija agenta

Daljinska instalacija instalacijskog programa samo za agent

Instalacijski program samo za agent skripta je (.bat za Windows i .sh za Linux i macOS) koja sadrži sve potrebne informacije da bi klijentski uređaj preuzeo i instalirao ESET Management agent. Ako instalirate na računalo sa sustavom Linux, pobrinite se da to računalo zadovoljava preduvjete. Možete distribuirati instalacijski program e-poštom i prepustiti instalaciju korisniku. Ako je dostupan, upotrijebite alat za daljinsko upravljanje treće strane za distribuciju i pokretanje skripte.


important

Klijentsko računalo mora biti povezano na internet radi preuzimanja instalacijskog paketa agenta i povezivanja s programom ESET PROTECT.

Daljinska instalacija cjelovitog instalacijskog programa

Cjeloviti instalacijski program može se instalirati daljinski, unutar lokalne mreže, pomoću alata ESET Remote Deployment Tool. Detaljne upute potražite u dokumentaciji alata ESET Remote Deployment Tool.