ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

ESET Remote Deployment Tool – otklanjanje poteškoća

ESET Remote Deployment Tool dostupan je besplatno na web stranici tvrtke ESET kao samostalna ESET PROTECT komponenta. Alat za instalaciju namijenjen je prvenstveno za instalaciju na malim do srednjim mrežama i pokreće se administratorskim ovlastima.


note

ESET Remote Deployment Too namijenjen je za instalaciju ESET Management agenta samo na klijentska računala koja podržavaju operacijski sustav Microsoft Windows.

Instalacija može biti neuspješna s nekoliko poruka o pogreškama i zbog nekoliko razloga navedenih u tablici u nastavku:

Poruka o pogrešci

Mogući uzroci

Nije pronađen mrežni put (kôd pogreške 0x35)

Klijent nije dostupan na mreži, firewall blokira komunikaciju

Ulazni portovi 135, 137, 138, 139 i 445 nisu otvoreni u firewallu na klijentu ili u firewallu sustava Windows: ne upotrebljava se iznimka za dopuštanje dijeljenja ulaznih datoteka i pisača

Razrješavanje naziva hosta klijenta nije moguće, upotrijebite ispravne FQDN nazive računala

Pristup je odbijen (kôd pogreške 0x5)

Korisničko ime ili lozinka nisu ispravni (kod pogreške 0x52e)

Prilikom instalacije sa servera pridruženog domeni na klijent pridružen domeni upotrijebite korisničke podatke korisnika koji je član grupe Administrator domene u obliku Domena\Administratordomene

Prilikom instalacije sa servera na klijent koji se ne nalazi u istoj domeni deaktivirajte daljinsko filtriranje kontrole korisničkih računa na ciljanom računalu.

Prilikom instalacije sa servera na klijent koji se ne nalazi u istoj domeni upotrijebite korisničke podatke lokalnog korisnika koji je član grupe administratora u obliku Administrator. Naziv ciljanog računala automatski će se dodati prijavi.

Nije postavljena lozinka za administratorski račun

Nedostatna prava pristupa

Zajednička mreža ADMIN$ nije dostupna

Zajednička mreža IPC$ nije dostupna

Aktivirano je korištenje jednostavnog zajedničkog korištenja datoteka

Ova vrsta procesora ne podržava instalacijski paket (kôd pogreške 1633)

Instalacijski paket nije podržan na ovoj platformi. Stvorite i preuzmite instalacijski paket koristeći se ispravnom platformom (64-bitni ili 32-bitni operacijski sustav) u ESET PROTECT web-konzoli.

Isteklo je razdoblje vremenskog ograničenja semafora

Klijent ne može pristupiti mrežnom disku s instalacijskim paketom jer je SMB 1.0 deaktiviran na disku.

Slijedite odgovarajuće korake za otklanjanje poteškoća ovisno o mogućem uzroku:

Mogući uzroci

Koraci za otklanjanje poteškoća

Klijent nije dostupan na mreži

Pošaljite ping signal klijentu s ESET PROTECT servera. Ako dobijete odgovor, pokušajte se daljinski prijaviti na klijentsko računalo (primjerice, daljinskim pristupom radnoj površini).

Firewall blokira komunikaciju

Provjerite postavke firewalla na serveru i klijentu, kao i postavke svih ostalih firewalla koji postoje između ta dva računala (ako je primjenjivo).

Nakon uspješne instalacije portovi 2222 i 2223 nisu otvoreni u firewallu. Provjerite jesu li ti portovi otvoreni na svim firewallima između dva računala (klijenta i servera).

Razrješavanje naziva hosta klijenta nije moguće

Moguća rješenja za DNS probleme mogu uključivati, ali nisu ograničena na sljedeće:

Uporaba naredbe nslookup IP adrese i naziva hosta servera i/ili klijenata na kojima se javljaju problemi s instalacijom agenta. Rezultat bi trebao biti isti kao informacije primljene s računala. Na primjer, nslookup naziva hosta trebao bi razriješiti IP adresu koju naredba ipconfig prikazuje na određenom hostu. Naredba nslookup mora se pokrenuti na klijentima i na serveru.

Ručno traženje duplikata u DNS zapisima.

Nije postavljena lozinka za administratorski račun

Postavite odgovarajuću lozinku za administratorski račun (ne koristite se praznom lozinkom).

Nedostatna prava pristupa

Pokušajte upotrijebiti korisničke podatke administratora domene prilikom stvaranja zadatka instalacije agenta. Ako je klijentsko računalo u radnoj grupi, upotrijebite lokalni administratorski račun za to računalo.

U sustavu Windows 7 i novijim sustavima za pokretanje zadatka instalacije agenta mora biti aktiviran administratorski korisnički račun. Možete stvoriti lokalnog korisnika koji je član grupe administratora ili aktivirati ugrađeni lokalni administratorski račun.

Postupak za aktivaciju administratorskog korisničkog računa:

1.Otvorite administracijski naredbeni redak

2.Unesite sljedeću naredbu: net user administrator /active:yes

Zajednička mreža ADMIN$ nije dostupna

Na klijentskom računalu mora biti aktivirano zajedničko korištenje resursa ADMIN$. Provjerite je li ta mogućnost prisutna među ostalim zajedničkim resursima (Start > Upravljačka ploča > Administracijski alati > Upravljanje računalom > Zajedničke mape > Zajednički resursi).

Zajednička mreža IPC$ nije dostupna

Provjerite može li server pristupiti mreži IPC$ s pomoću sljedeće naredbe iz prozora naredbenog retka na serveru:

net use \\clientname\IPC$pri čemu je clientname naziv ciljanog računala.

Aktivirano je korištenje jednostavnog zajedničkog korištenja datoteka

Ako primate poruku pogreške s tekstom Odbijen pristup i imate kombinirano okruženje (sadrži domenu i radnu grupu), deaktivirajte opciju Koristi se jednostavnim dijeljenjem datoteka ili Koristi se čarobnjakom za dijeljenje na svim računalima na kojima postoji problem pri instalaciji agenta. Primjerice, u sustavu Windows 7 učinite sljedeće:

Kliknite Pokreni, upišite naziv mape u okvir Pretraživanje, a zatim kliknite Opcije mape. Kliknite karticu Prikaz, a zatim se u okviru Napredne postavke pomaknite prema dolje i poništite odabir potvrdnog okvira pokraj Koristi se čarobnjakom za zajedničko korištenje.