ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Certifikati ravnopravnih računala

Ako je u vašem sustavu prisutan izdavatelj certifikata, potrebno je stvoriti certifikat ravnopravnog računala za pojedinačne komponente sustava ESET PROTECT. Za svaku od komponenti (ESET Management agent i ESET PROTECT server) potreban je određeni certifikat.

add_new_default Novo

Ova opcija koristi se za stvaranje novog certifikata. Ti se certifikati koriste za ESET Management agent i ESET PROTECT server.

add_new_default APN/ABM certifikat

Ova opcija se upotrebljava za stvaranje novog APN/ABM certifikata. Taj certifikat koristi MDM. Za tu je radnju potrebna ispravna licenca.

icon_cert_usage Korištenje certifikata

Možete provjeriti i koji klijenti upotrebljavaju ovaj ESET PROTECT certifikat.

icon_tags Oznake

Uredite oznake (dodijelite, poništite dodjelu, stvorite, uklonite).

edit_default Uredi

Odaberite ovu opciju da biste uredili opis postojećeg certifikata s popisa.

audit_log Dnevnik provjere

Prikažite dnevnik provjere za odabranu stavku.

icon_export Izvezi / icon_export Izvezi kao Base64...

Izvezite certifikat kao datoteku u formatu .pfx ili .txt (Base64). Ta je datoteka potrebna za lokalnu instalaciju ESET Management agenta na računalo ili za instalaciju alata MDM.

icon_undo_default Opozovi

Ako više ne želite upotrebljavati certifikat, odaberite Opozovi. Ta opcija trajno poništava valjanost certifikata te je certifikat u osnovi zabranjen. Ta se informacija šalje ESET Management agentima tijekom sljedećeg povezivanja. Program ESET PROTECT neće prihvatiti opozvane certifikate.


important

Prije opoziva certifikata pobrinite se da ga više ne koristi nijedan ESET Management agent (ili druge komponente). Kad se certifikat opozove, komponente se neće moći povezati s ESET PROTECT serverom. Ponovno instalirajte komponente s pomoću valjanog certifikata kako bi se vratila funkcija.

move_default Grupa pristupa

Certifikat ili izdavatelj certifikata može se premjestiti u drugu grupu. Tada postaje dostupan korisnicima koji imaju dovoljno prava za tu grupu. Odaberite certifikat i kliknite move_default Pristupi grupi u padajućem izborniku da biste jednostavno pronašli osnovnu grupu certifikata. Osnovna grupa certifikata prikazana je u prvom retku skočnog izbornika (primjerice, /Sve/San Diego. Pogledajte naš ogledni scenarij da biste saznali više o dijeljenju certifikata).


important

Vidjet ćete samo certifikate koji se nalaze u vašoj glavnoj grupi (pod uvjetom da imate dopuštenje za čitanje za certifikate). Certifikati stvoreni tijekom instalacije sustava ESET PROTECT nalaze se u grupi Sve i mogu im pristupiti samo administratori.

Kliknite gumb Prikaži opozvano da biste vidjeli sve opozvane certifikate.

Certifikat agenta za instalaciju potpomognutu serverom – ovaj se certifikat stvara tijekom instalacije servera ako odaberete opciju Generiraj certifikate.

Prilagodba filtara i izgleda

Možete prilagoditi trenutačni prikaz zaslona web konzole:

Upravljajte bočnom trakom i glavnom tablicom.

Dodajte filtre i unaprijed postavljene filtre. Možete upotrijebiti oznake za filtriranje prikazanih stavki.