ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

O programu ESET PROTECT

Idite na Pomoć > O programu da biste otvorili prozor O programu. U ovom prozoru nalaze se pojedinosti o verziji programa ESET PROTECT. U gornjem dijelu prozora nalaze se informacije o broju klijentskih uređaja koji se povezuju i broju aktivnih licenci. Vidjet ćete i popis instaliranih modula programa, operacijski sustav i licencu koju upotrebljava ESET PROTECT za preuzimanje nadogradnji modula (ista licenca koja je upotrijebljena za aktivaciju programa ESET PROTECT). U ovom prozoru prikazane su informacije o bazi podataka, kao što su naziv, verzija, veličina, naziv hosta i korisnik.


note

Upute o tome kako saznati verziju određene komponente programa ESET PROTECT potražite u članku u bazi znanja.