ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Správa detekcí

detections_details

Po kliknutí na název detekce se zobrazí postranní panel se základními informacemi o detekci, tzv Náhled detekce.

Pro správu konkrétní detekce na ni klikněte a vyberte si dostupnou akci ze zobrazeného kontextového menu. Případně zaškrtněte více záznamů a následně použijte tlačítka v dolní části obrazovky Detekce:

Zkontrolovat – pomocí této možnosti spustíte volitelnou kontrolu na klientovi, na kterém došlo k detekci.

details_default Detaily – kliknutím si zobrazíte Detaily detekce.

V rozbalovacím menu v podsekci Počítač naleznete seznam dostupných akcí, které můžete provést nad počítačem, na kterém došlo k detekci. Jedná se o stejný seznam jako na záložce Počítače.

audit_log Audit log – kliknutím si zobrazíte Audit log pro vybranou položku.

icon_resolved Označit jako vyřešené / icon_not_resolvedOznačit jako nevyřešené – pomocí této možnosti označíte záznam z protokolu jako (ne)vyřešený. Stejnou akci můžete provést také v Detailech počítače.

scan_default Zkontrolovat umístění (dostupné pouze pro icon_antivirusAntivirové detekce – soubory se známou cestou) – kliknutím vytvoříte úlohu na volitelnou kontrolu počítače s předdefinovaným cílem a cestou.

icon_create_exclusionVytvořit výjimku (dostupné pouze pro icon_antivirusAntivirové detekce a IDS pravidla icon_firewall firewallu) – kliknutím vytvoříte detekční výjimku.

icon_inspect_default Prozkoumat (Inspect) – kliknutím si zobrazíte detaily objektu v ESET Inspect Web Console. Kliknutím na ikonu Inspect icon_inspect_default v pravém horním rohu otevřete ESET Inspect Web Console a přejdete do sekce Detekce. Tlačítko ESET Inspect je dostupné pouze v případě, že vlastníte licenci na ESET Inspect a ESET Inspect máte připojen k ESET PROTECT. Uživatel Web Console potřebuje alespoň sadu oprávnění s hodnotou pouze pro čtení u možnosti Přístup k ESET Inspect nebo pouze pro čtení u možnosti Uživatel ESET Inspect.

Možnost icon_send_file Odeslat soubor do ESET LiveGuard je dostupná pouze pro icon_blocked Blokované soubory. Pomocí této možnosti můžete spibpr odeslat k analýze do ESET LiveGuard Advanced vzdáleně prostřednictvím ESET PROTECT Web Console. Výsledek analýzy bude následně dostupný v sekci Odeslané soubory. Pro odeslání spustitelného souboru k analýze do ESET LiveGuard Advanced můžete rovněž využít nainstalovaný bezpečnostní produkt ESET, který je aktivován ESET LiveGuard Advanced licencí.