ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Předpoklady pro použití Deployment Tool

Níže uvádíme předpoklady pro použití ESET Remote Deployment Tool na platformě Windows:

Nainstalovaný ESET PROTECT Server a ESET PROTECT Web Console.

Na cílové stanici musíte mít povoleny potřebné porty. Viz kapitola o portech používaných pro vzdálené nasazení ESET Management Agenta do cílového počítače s operačním systémem Windows.

V názvu instalačního balíčku musí být uvedena platforma ("x86" nebo "x64"). V opačném případě nasazení selže.

Vytvořený a stažený all-in-one instalační balíček.

Pro jeho vytvoření musíte mít oprávnění pro vytvoření all-in-one instalačního balíčku.

 


note

Vzdálené nasazení může selhat z mnoha příčin. V případě neúspěchu přejděte do kapitoly Řešení problémů, případně se podívejte na vzorové příklady nasazení ESET Management Agenta.