ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Konfigurace automatické aktualizace produktů

Automatické aktualizace můžete konfigurovat pomocí politiky, která je platná pro všechny kompatibilní bezpečnostní produkty ESET, kdy její cíl jejím výchozím cílem je nejnadřazenější statická skupina Všechna zařízení.

Změna cílů předdefinované politiky pro automatickou aktualizaci

V hlavním menu ESET PROTECT Web Console přejděte na záložku Politiky. Rozbalte sekci Předdefinované politiky, vyberte kategorii Auto-updates, klikněte na politiku a z rozbalovacího menu vyberte možnost change_default Změnit přiřazení. Po změně cílů klikněte na tlačítko Dokončit.

Konfigurace automatických aktualizací

Pro konfiguraci automatických aktualizací si vytvořte novou politiku.

1.V hlavním menu ESET PROTECT Web Console přejděte na záložku Politiky a klikněte na tlačítko Nová politika.

2.Z rozbalovacího menu vyberte Obecné funkce > Aktualizace a nakonfigurujte politiku:

Automatické přepínání profilů – klikněte na Upravit a přiřaďte profil aktualizace podle profilů síťových připojení.

 

Automatické aktualizace – tato možnost je standardně zapnutá.

 


important

Pro zakázání automatických aktualizací použijte přepínač na řádku Automatické aktualizace. Více informací, týkajících se zrušení automatických aktualizací naleznete v naší Databázi znalostí.

 

Aktualizovat do verze > Vyberte verzi – volitelně můžete definovat verzi bezpečnostního produktu ESET, na které se má automatická aktualizace zastavit.

oPo kliknutí na možnost Vybrat z repozitáře vyberte požadovanou verzi.

oPři definování verze můžete použít * jako zástupný znak. Příklad: 9.*/9.0.*/9.0.2028.*.


example

Pokud například zadáte 9.0.*, nainstalují se všechny hotfix minoritní verze 9.0.

 


note

Toto nastavení se nevztahuje na aktualizace zajišťující bezpečnost a stabilitu, které se instalují automaticky bez ohledu na definovanou verzi nebo nastavení automatických aktualizací.

Další informace naleznete v článku Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými typy aktualizací produktu?

 

3.V sekci Přiřadit vyberte cíl (skupiny nebo jednotlivé počítače).


warning

Ujistěte se, že předdefinovaná politika nepřepíše vaši politiku s nastavením pro automatickou aktualizaci. Pro více informací přejděte do kapitoly Jak se aplikují politiky na klienta.

4.Klikněte na tlačítko Dokončit.