ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Automatická aktualizace ESET Management Agenta

ESET PROTECT zajišťuje automatickou aktualizaci ESET Management Agentů nainstalovaných na spravovaných zařízeních.

Požadavky na automatickou aktualizaci ESET Management Agenta

ESET Management Agenta ve verzi 8.1 a novější.

K aktivování automatické aktualizace dojde po nainstalování ESET PROTECT serveru novějšího než je verze 8.1, stejně tak po provedení aktualizace ESET PROTECT Server na verzi novější je 8.1.

Jak funguje automatická aktualizace ESET Management Agenta

Agent se aktualizuje na nejnovější verzi kompatibilní s nainstalovanou verzí ESET PROTECT. Zpravidla se jedná o stejnou verzi, v jaké je ESET PROTECT server (například 10.1).

Automatická aktualizace agenta je ve výchozím nastavení zapnutá. Vypnout ji můžete v politice ESET Management Agenta v sekci Aktualizace > kliknutím na přepínač Zapnout automatickou aktualizaci.

K automatické aktualizaci ESET Management agenta dojde po dvou týdnech od uvolnění nové verze do repozitáře, pokud aktualizaci mezitím administrátor neinicioval ručně.


note

Pokud je k dispozici novější verze ESET Management Agenta a k automatické aktualizaci zatím nedošlo, můžete ji inicializovat ručně přímo na Nástěnce > Stav verze komponent.

Případně můžete použít klientskou úlohu ESET PROTECT Aktualizace komponent.

Proces automatické aktualizace je navržen tak, aby se zajistila její postupná distribuce za účelem minimalizování dopadu na síť a spravované stanice.

Automatické aktualizace nebudou funkční v prostředích s vytvořeným offline repozitářem, ve kterém nejsou potřebná metadata (například pokud jste zkopírovali instalační balíčky na sdílenou síťovou jednotku). Pro vytvoření offline repozitáře s podporou funkce pro automatickou aktualizaci produktu využijte Mirror Tool. Mějte na paměti, že z offline repozitáře vytvořeného prostřednictvím Mirror Tool se automatické aktualizace distribuují současně po celé síti (v případě online repozitáře dochází k distribuci automatických aktualizací postupně).