ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Přehled stavu

U každé úlohy je v sekci Úlohy její průběh, ikona stavu a zobrazit si můžete její detaily.


important

Pokud chcete, aby se úloha spustila, musíte ji přiřadit podmínku spuštění.

ct_drill_down

V kontextovém menu úloh jsou dostupné následující možnosti:

details_default Zobrazit detaily

Kliknutím si zobrazíte detaily úlohy: souhrn, provedení a podmínky spuštění (ty jsou dostupné pouze pro klientské úlohy).

audit_log Audit log

kliknutím si zobrazíte Audit log pro vybranou položku.

icon_tags Štítky

Pomocí této možnosti můžete přiřadit, odebrat, vytvořit nebo odstranit štítky.

play_default Provedení

Dostupné pouze pro klientské úlohy: Po kliknutí si můžete snadno zobrazit konkrétní výsledky provedení a nad danými cíli provést požadovanou akci. Více informací naleznete v kapitole Detaily úlohy.

icon_triggers Podmínky spuštění

Dostupné pouze pro klientské úlohy: Kliknutím si zobrazíte seznam podmínek spuštění vybrané klientské úlohy.

edit_default Změnit…

Kliknutím upravíte parametry vybrané úlohy. To je užitečné ve chvíli, kdy chcete provést pouze drobnou úpravu. V opačném případě si vytvořte novou klientskou úlohu.

duplicate_default Duplikovat…

Po kliknutí vytvoříte kopii úlohy se stejnými parametry. Vyžadován je pouze nový název.

play_default Spustit nyní

Dostupné pouze pro serverové úlohy: Kliknutím spustíte úlohu.

restart_default Spustit na…

Dostupné pouze pro klientské úlohy: Po kliknutí můžete vytvořit novou podmínku spuštění a definovat nový cíl (počítač nebo skupinu) pro spuštění úlohy.

manage_default Znovu spustit na cílech, kde selhala

Dostupné pouze pro klientské úlohy: Vytvoří novou podmínku spuštění a jako cíle vyberete ty, na kterých poslední spuštění úlohy nedoběhlo úspěšně. Není potřeba měnit žádné nastavení, pouze klikněte na tlačítko Dokončit.

delete_default Odstranit

Kliknutím odstraníte vybranou úlohu.

Pokud odstraníte úlohu, jejíž spuštění jste dosud nenaplánovali, úloha se odstraní a nikdy se nespustí.

Pokud odstraníte úlohu poté, co jste naplánovali její spuštění, úloha se provede, ale informace se ve Web Console nezobrazí.

move_default Přístup skupiny > move_default Přesunout

Přesuňte objekt do jiné statické skupiny, kde je k dispozici uživatelům s dostatečnými právy k cílové skupině. To je užitečné, pokud chcete šablonu poskytnout jinému uživateli. Přístup skupiny nastavuje Statickou skupinu objektu a přístup k objektu na základě uživatelských přístupových práv.

Přizpůsobení filtrů a rozložení

Web Console si můžete přizpůsobit svým potřebám:

Správa postranního panelu a hlavní tabulky zobrazující data.

Přidáním filtrů a jejich uložením jako předvolby. Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.