ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

MDM Sorun giderme

MDMCore yapılandırması ve günlük dosyaları

Ayrıca diğer ESET PROTECT bileşenlerinin günlük dosyalarına da bakabilirsiniz.

Konum

Dosya Ayrıntıları

Windows: %ProgramData%\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\Configuration
Linux: /etc/opt/eset/RemoteAdministrator/MDMCore

startupconfiguration.ini (Windows), startupconfiguration.ini (Linux) - Veri tabanı bağlantı bilgileridir.

loggerLevel.cfg - Günlüğe kaydetme için geçersiz kılma günlüğü düzeyini belirten tek satırdır. Bu dosya, herhangi bir ilkedeki ayara göre önceliklidir (ve ilkenin teslim edilemediği durumlarda kullanılabilir). Tanınırsa "Setting log level from loggerLevel.cfg override file to XYZ" satırı izleme günlüğüne (bilgi düzeyi) çıkıştır. Tanınan değerler: all, trace, debug, information, warning, error, critical, fatal. all olarak ayarlandığında tüm iletişimleri telefonlara da kaydeder.

shouldLogPhoneComm.cfg - Telefonlarla iletişimin ayrı bir günlük dosyasına kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirten tek satırdır. Tanınan değerler: 1, true, log.

skipPnsCertCheck.cfg - PNS hizmet sertifikasının doğrulanması gerekip gerekmediğini belirten tek satırdır.

Windows: %ProgramData%\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\Data\MultiAgent

Linux: /var/opt/eset/RemoteAdministrator/MDMCore/MultiAgent

Agent başına alt klasörlerde ayrı ayrı agent'ların izleme günlükleridir.

Windows: %ProgramData%\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\Dumps

Linux: /var/opt/eset/RemoteAdministrator/MDMCore/Dumps

Henüz ESET CrashReporting hizmetine gönderilmemiş kilitlenme bilgileri.

Windows: %ProgramData%\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\Logs

Linux: /var/log/eset/RemoteAdministrator/MDMCore

trace.log, trace.log.<N>.gz - MDMCore izleme günlüğüdür. Numaralı sıkıştırılmış dosyalar günlüğün daha eski içeriklerini içerir.

Windows: %ProgramData%\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\Logs\Proxy

Linux: /var/log/eset/RemoteAdministrator/MDMCore/Proxy

trace.log, trace.log.<N>.gz - MDMCore'un MultiProxy bileşeninin izleme günlüğüdür. Numaralı sıkıştırılmış dosyalar günlüğün daha eski içeriklerini içerir.

Windows: %ProgramData%\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\Modules

Linux: /var/opt/eset/RemoteAdministrator/MDMCore/Modules

em*.dat - Yapılandırma Altyapısı ve Yükleyici modülleri.

Windows: %ProgramFiles%\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore

Linux: /opt/eset/RemoteAdministrator/MDMCore

MDMCore'un ihtiyaç duyduğu tüm yürütülebilir dosyalar.

MDM hata mesajları

Kayıt belirteci zaten kullanımda veya geçerli değil.

Eski bir kayıt belirteciyle yeniden kayıt işlemini gerçekleştirmeye çalışıyor olabilirsiniz. Web Konsolu'nda yeni bir yeniden kayıt belirteci oluşturun ve bu belirteci kullanın. Ayrıca birinci yeniden kayıt işleminin hemen ardından ikinci bir yeniden kayıt işlemi de yapmaya çalışıyor olabilirsiniz. Yeniden kayıt belirtecinin birincisinden farklı olduğunu doğrulayın. Farklı değilse, birkaç dakika bekleyip tekrar yeni bir yeniden kayıt belirteci oluşturmayı deneyin.

hizmeti için sertifika doğrulaması başarısız

Bu hata iletisi, APNS veya FCM hizmet sertifikanızla ilgili bir sorun olduğunu gösterir. Bu ileti, MDM Core uyarıları altında yer alan şu uyarılardan biri biçiminde ESET PROTECT Web Konsolu'nda duyurulur:

FCM hizmeti için sertifika doğrulaması başarısız oldu (0x0000000100001002)

APNS hizmeti için sertifika doğrulaması başarısız (0x0000000100001000)

APNS Geri Bildirim hizmeti için sertifika doğrulaması başarısız (0x0000000100001004)

Sisteminizde doğru sertifika yetkilisine sahip olduğunuzdan emin olun:

APNS sertifika yetkilisi: Entrust Sertifika Yetkilisi, gateway.push.apple.com:2195 kaynağından gelen sertifikayı doğrulamalıdır;

APNS Geri bildirim sertifika yetkilisi: Entrust Sertifika Yetkilisi, feedback.push.apple.com:2196 kaynağından gelen sertifikayı doğrulamalıdır;

FCM sertifika yetkilileri: GeoTrust Global Sertifika Yetkilisi, android.googleapis.com:443 kaynağından gelen sertifikayı doğrulamalıdır.

İstenen sertifika yetkilisi MDM ana bilgisayar makinesinde sertifika deposuna eklenmelidir. Windows sisteminde "Güvenilir Kök Sertifikalarını Yönet" için arama yapabilirsiniz. Linux sisteminde, sertifikanın konumu kullanmakta olduğunuz dağıtıma bağlıdır. Sertifika depolarının hedef konumları için örnekler:

Debian'da, CentOS: /usr/lib/ssl/cert.pem, /usr/lib/ssl/certs;

Red Hat'te: /usr/share/ssl/cert.pem, /usr/share/ssl/certs;

openssl version -d komutu genellikle istenen yolu döndürür.

İstenen sertifika yetkilisi MDM Core'un çalışmakta olduğu sistemde yüklü değilse, yükleyin. Yüklemenin ardından ESET PROTECT MDC hizmetini yeniden başlatın.


warning

Lütfen dikkat: Sertifika doğrulaması bir güvenlik özelliği olduğundan, uyarı web konsolunda görüntülenirse, bu aynı zamanda bir güvenlik tehdidi olduğunu da gösterebilir.