ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Yeni Kullanıcı Ekle

1.Kullanıcı eklemek için Bilgisayar Kullanıcıları > Kullanıcı Ekle seçeneğini tıklayın. Bu seçeneği Kullanıcı Senkronizasyonu sırasında bulunmayan veya otomatik olarak eklenmeyen kullanıcıları eklemek için kullanabilirsiniz.

add_new_user_management01

2.Kullanıcı Adı alanına, eklemek istediğiniz Kullanıcının adını girin. Daha fazla kullanıcı eklemek için + Ekle seçeneğini tıklatın. Tek seferde birden çok kullanıcı eklemek istiyorsanız, eklenecek kullanıcıların listesini içeren bir .csv dosyasını yüklemek için CSV'yi içe aktar'ı tıklatın. Kopyala ve yapıştır'ı tıklayıp özel sınırlayıcılarla ayrılan adreslerin yer aldığı özel listeyi içe aktarın (bu özellik CSV içe aktarma işlemine benzer şekilde çalışır). İsteğe bağlı olarak, daha kolay tanımlama için kullanıcıların Açıklamasını da girebilirsiniz.

3.Mevcut bir Üst Grup seçebilir veya yeni bir grup oluşturabilirsiniz.

4.Etiketleri atamak için Etiketleri seç'i tıklayın.

5.Eklemekte olduğunuz bir kullanıcı halihazırda ESET PROTECT'da bulunuyorsa yapılacak eylemi seçmek için Çakışma Çözümleme açılır menüsünü kullanın:

Çakışmalar algılandığında sor: Bir çakışma algılandığında program sizden bir eylem seçmenizi ister (aşağıda seçeneklere bakın).

Çakışan kullanıcıları atla: Aynı ada sahip kullanıcılar eklenmez. Bu aynı zamanda, ESET PROTECT ürününde mevcut kullanıcının özel özniteliklerinin de korunmasını sağlar (Active Directory'den gelen veriler üzerine yazamaz).

Çakışan kullanıcıların üzerine yaz: Active Directory'den gelen kullanıcılar ESET PROTECT'da mevcut kullanıcıların üzerine yazılır. İki kullanıcı aynı SID'ye sahipse ESET PROTECT ürünündeki mevcut kullanıcı önceki konumundan kaldırılır (kullanıcı farklı bir grupta olsa bile).

6.Değişiklik yapmayı bitirdiğinizde Ekle seçeneğini tıklatın. Kullanıcılar belirttiğiniz üst grupta görüntülenir.

add_new_user_management02