ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Görev tetikleme türleri

Tetiklemeler temel olarak, önceden tanımlı bir şekilde belirli olaylara yanıt veren sensörlerdir. Atandıkları görevi yürütmek için kullanılırlar. Zamanlayıcı tarafından (zaman olayları) veya belirli bir sistem olayı meydana geldiğinde etkinleşebilirler.


important

Bir tetiklemeyi yeniden kullanamazsınız. Her görev ayrı bir tetikleyici ile tetiklenmelidir. Her tetikleyici yalnızca bir görevde çalıştırılabilir.

Tetikleme, yeni atanan görevleri hemen çalıştırmaz (Hemen tetikleyicisi hariç). Görev, tetikleme başlatılır başlatılmaz çalıştırılır. Tetiklemenin olaylara karşı hassasiyeti daha sonra kısıtlama özelliği kullanılarak azaltılabilir.

Tetikleme türleri:

En kısa sürede - İstemci Görevleri için kullanılabilir. Görev, Bitir seçeneğini tıkladığınızda çalıştırılır. Sona erme tarihi değeri, görevin bir daha yürütülmeyeceği tarihi belirtir.

Zamanlanmış

Zamanlanan Tetikleme tarih ve saat ayarlarına bağlı olarak görevi çalıştırır. Görevler bir kez çalıştırılacak şekilde, yinelenen bir temelde veya CRON ifadesinde çalışacak şekilde zamanlanabilir.

Bir Kez Zamanla - Bu tetikleyici, zamanlanan tarihte ve saatte bir kez başlatılır. Rastgele aralığa göre ertelenebilir.

Günlük - Bu tetikleme seçili gün geldiğinde başlatılır. Aralığın başlangıç ve bitişini ayarlayabilirsiniz. Örneğin, bir görevi arka arkaya on hafta sonu çalıştırabilirsiniz.

Haftalık - Bu tetikleme haftanın seçilen gününde başlatılır. Örneğin, bir görevi 1 Temmuz - 31 Ağustos arasında her Pazartesi ve Cuma çalıştırın.

Aylık - Bu tetikleme, belirli bir süre boyunca, bir ayın belirli bir haftasının belirli günlerinde çalıştırılır. Şu gün yinele değeri, görevin çalıştırılması gereken ayın gününü ayarlar (örneğin, ikinci Pazartesi).

Yıllık - Bu tetikleme yılda bir kez (veya yapılandırılması halinde daha sık) belirtilen başlangıç tarihinde çalıştırılır.


note

Rastgele erteleme aralığı, Zamanlanan türdeki tetikleyiciler için ayarlanabilir. Görevin yürütülmesi için maksimum erteleme aralığını tanımlar. Rastgeleleştirme, sunucuya aşırı yük binmesini engelleyebilir.


example

John Görevi Pazartesi günü Haftalık bazda, 10 Şubat 2017 08:00:00'da başlayacak şekilde, Rastgele erteleme aralığı 1 saat olacak şekilde ve 6 Nisan 2017 00:00:00 saatinde sona ermek üzere ayarlamışsa, görev belirtilen son tarihe kadar her Pazartesi günü saat 08:00 ile 09:00 arasında bir saatlik rastgele erteleme özelliğiyle çalıştırılır.


note

Belirtilen zamanda çalışmaması durumunda görevi çalıştırmak için Etkinlik Kaçırıldıysa Hemen Başlat onay kutusunu işaretleyin.

Bir tetikleyiciyi yapılandırırken ESET PROTECT Web Konsolu saat dilimi varsayılan olarak kullanılır. Alternatif olarak, tetikleyici için ESET PROTECT Konsolu saat dilimi yerine hedef cihazın yerel saat dilimini kullanmak için Hedef Yerel Saatini Kullan onay kutusunu işaretleyebilirsiniz.

time_zone02

Dinamik Grup

Dinamik Grup tetiklemeleri yalnızca Sunucu Görevleri için kullanılabilir:

Dinamik Grup Üyeleri Değiştirildi: Bir Dinamik Grup içerikleri değiştiğinde bu tetikleme başlatılır. Örneğin belirli bir Dinamik Gruba istemciler katıldığında veya istemciler bu gruptan ayrıldığında.

Eşik İle Karşılaştırıldığında Dinamik Grup Boyutu Değişti : Bir Dinamik Gruptaki istemcilerin sayısı belirtilen eşikten daha yüksek veya daha düşük hale gelirse bu tetikleme başlatılır. Örneğin belirli bir grupta 100'den fazla bilgisayar olduğunda.

Süre Dilimi İçerisinde Dinamik Grup Boyutu Değişti : Bir Dinamik Gruptaki istemcilerin sayısı belirtilen bir süre içinde değişirse bu tetikleme başlatılır. Örneğin, belirli bir gruptaki bilgisayarların sayısı bir saat içinde %10 oranında artarsa.

Kontrol Grubu İle Karşılaştırıldığında Dinamik Grup Boyutu Değişti : Gözlemlenen bir Dinamik Gruptaki istemcilerin sayısı bir kontrol grubuna (statik veya dinamik) göre değiştiğinde bu tetikleme başlatılır. Örneğin, tüm bilgisayarların %10'u etkilendiğinde (Etkilenen grubu ile karşılaştırıldığında Tümü grubu).

Diğer

Sunucu Başlatıldı - Yalnızca Sunucu Görevleri için kullanılabilir. Sunucu başlatıldığında çağrılır. Örneğin, bu tetikleme Statik Grup Senkronizasyonu görevi için kullanılır.

Dinamik Grup Tetiklemesine Katıldı - Yalnızca İstemci Görevleri için kullanılabilir. Bu tetikleyici dinamik gruba bir cihazın katıldığı her defasında çalıştırılır.


note

Dinamik Gruba Katılma Tetiklemesi yalnızca, bir dinamik grup Hedef bölümünde seçiliyse kullanılabilir. Tetikleme, görevi yalnızca tetikleme oluşturulduktan sonra dinamik gruba katılan aygıtlarda çalıştırır. Halihazırda dinamik grupta bulunan tüm aygıtlar için, görevi manuel olarak yürütmeniz gerekir.

Olay Günlüğü Tetiklemesi - Günlüklerde belirli bir olay gerçekleşirse bu tetikleme başlatılır. Örneğin, Tarama günlüğünde bir algılama olduğunda. Bu tür bir tetikleme Kısıtlama ayarlarında özel ayarlardan oluşan bir küme sağlar.

CRON İfadesi - Bu tetikleme belirli bir saat ve tarihte başlatılır.