ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Statik Gruplar

Statik Gruplar şu amaçlar için kullanılır:

Aygıtları organize etmek ve gruplarla alt grupların hiyerarşisini oluşturma

Nesneleri organize etme

Kullanıcılar için Ana Gruplar görevi görme

Ana Gruplar - Ana Grup, halihazırda etkin olan kullanıcının atanan izin kümesine dayalı olarak otomatik olarak algılanır.


example

Örnek senaryo:

Halihazırda etkin olan kullanıcı hesabı, Yazılım Yükleme İstemci Görevi için Yazma erişim hakkına sahiptir ve kullanıcı hesabı Ana Grubu "Department_1" şeklindedir. Kullanıcı yeni bir Yazılım Yüklemesi İstemci Görevi oluşturduğunda, "Department_1" otomatik olarak istemci görevi Ana Grubu olarak seçilir.

Önceden seçilen Ana Grup beklentinizi karşılamıyorsa Ana Grubu manuel olarak seçebilirsiniz.

Statik Gruplar yalnızca manuel olarak oluşturulabilir. Aygıtlar gruplara manuel olarak taşınabilir. Her bilgisayar veya mobil aygıt yalnızca bir Statik Gruba ait olabilir. Statik Grupların yönetimi grup işlemleri üzerinden gerçekleşir.

Varsayılan olarak iki Statik Grup vardır:

Tümü - ESET PROTECT Sunucu ağ Yönetici tarafından oluşturulan tüm nesneler (varsayılan olarak) bu grupta yer alır. Her zaman görüntülenir ve yeniden adlandırılamaz. Bu gruba erişim, kullanıcılara tüm alt gruplara erişim hakkı verir; bu nedenle dikkatli bir şekilde dağıtılmalıdır.

Kayıp ve Bulunan - Tümü grubunun bir alt grubudur. İlk kez ESET PROTECT Sunucu ürününe bağlanan her yeni bilgisayar bu grupta otomatik olarak gösterilir. Grup yeniden adlandırılabilir ve kopyalanabilir ancak silinemez veya taşınamaz.

Bir bilgisayarı başka bir Statik Grubuna taşımak için bilgisayarı tıklayın, move_default Yönet > manage_default Gruba taşı'yı seçin > hedef statik grubu seçin ve Tamam'ı tıklayın.


important

Bir statik grup yalnızca aşağıdaki durumlarda silinebilir:

Kullanıcının bu grup için yazma izni varsa

Grup boşsa

Statik grupta hala birkaç nesne varsa, silme işlemi başarısız olur. Her menüde nesnelerle birlikte bir Erişim Grubu filtre düğmesi yer alır (örneğin, Yükleyiciler).

access_group Bir statik grup seçmek için Seç'i tıklatın. Görünümde yalnızca bu grupta yer alan nesneler listelenir. Bu filtrelenen görünümde, kullanıcı bir gruptaki nesneleri kolaylıkla değiştirebilir.