ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

ESET PROTECT Web Console

ESET PROTECT Web Console je hlavné používateľské rozhranie používané na komunikáciu s ESET PROTECT Serverom. Je to v podstate ovládací panel a tiež centrálne miesto, z ktorého môžete spravovať všetky svoje bezpečnostné riešenia ESET. Web Console je webové rozhranie, ku ktorému možno pristupovať prostredníctvom webového prehliadača (pozrite si časť Podporované webové prehliadače) z akéhokoľvek miesta a zariadenia s prístupom na internet. Keď sa prvýkrát prihlásite do Web Console, zobrazí sa Prehliadka ESET PROTECT.

Štandardné rozloženie ESET PROTECT Web Console:

Prihlásený používateľ je zobrazený v pravom hornom rohu obrazovky, kde sa tiež nachádza odpočítavadlo času, po uplynutí ktorého dôjde k automatickému odhláseniu. Kedykoľvek sa môžete odhlásiť kliknutím na tlačidlo Odhlásiť. Po ukončení relácie (z dôvodu nečinnosti) sa musíte znova prihlásiť. Ak chcete zmeniť Nastavenia používateľa, kliknite na svoje prihlasovacie meno v pravom hornom rohu rozhrania ESET PROTECT Web Console.

Hlavné menu je dostupné vždy na ľavej strane obrazovky okrem prípadu, keď používate sprievodcu. Kliknutím na ikonu expand_menu rozbalíte menu na ľavej strane obrazovky. Zbaliť menu je možné kliknutím na možnosť Zbaliť collapse_menu.

Ak potrebujete pomoc pri práci s nástrojom ESET PROTECT, kliknite na ikonu Pomocníka information v pravom hornom rohu a následne vyberte možnosť Aktuálna téma – Pomocník. Zobrazí sa okno pomocníka pre aktuálne otvorenú stránku. Kliknutím na položky Pomocník > O programe zobrazíte verziu ESET PROTECT a ďalšie podrobnosti.

V hornej časti ESET PROTECT Web Console sa nachádza nástroj na Rýchle vyhľadávanie. Vyberte cieľ vyhľadávania kliknutím na ikonu:

oNázov počítača, PopisIP adresa – zadajte Názov klienta, Popis počítača, IPv4/IPv6 adresu alebo Názov skupiny a stlačte Enter. Budete presmerovaný do sekcie Počítače, kde budú zobrazené výsledky.

oNázov detekcie – budete presmerovaný do sekcie Detekcie, kde budú zobrazené výsledky.

oMeno používateľa – môžete vyhľadávať importovaných používateľov AD, pričom výsledky sa zobrazia v sekcii Používatelia počítača.

Kliknite na tlačidlo Rýchle odkazy pre zobrazenie ponuky:

Rýchle odkazy

Nastaviť počítače

Pridať počítač

Pridať mobilné zariadenie

Nasadiť Agenta

Pridať používateľa počítača

 

Spravovať počítače

Vytvoriť klientsku úlohu

Vytvoriť novú politiku

Priradiť politiku

 

Skontrolovať stav

Generovať report

Serverové súčasti

 

V ľavom hornom rohu obrazovky vedľa názvu produktu ESET PROTECT nájdete ikonu product_navigate, ktorá slúži na rýchle presúvanie sa medzi konzolou ESET PROTECT a ďalšími produktmi: ESET Inspect, ESET Business Account a ESET MSP Administrator.

Ikona ozubeného kolesa gear_icon vždy predstavuje dostupnosť kontextového menu.

Kliknite na možnosť update_default Obnoviť, ak chcete obnoviť/znova načítať zobrazené informácie.

Tlačidlá nachádzajúce sa v dolnej časti sú individuálne pre každú sekciu a funkciu a sú popísané v príslušných kapitolách.

ESET PROTECT Web Console upozorňuje správcu na aktualizované Licenčné dohody s koncovým používateľom spravovaných bezpečnostných produktov ESET.

Kliknite na logo ESET PROTECT pre otvorenie riadiaceho panela.

dashboard

Prehľad stavu vám ukáže, ako čo najlepšie využiť nástroj ESET PROTECT. Položky na obrazovke vás prevedú jednotlivými krokmi odporúčaných nastavení.

fs_getting_to_know_status_overview

Zobrazenie stromovej štruktúry má špecifické ovládanie. Stromová štruktúra sa nachádza na ľavej strane, dostupné akcie nájdete v dolnej časti. Kliknutím na položku v stromovej štruktúre sa zobrazia nastavenia pre príslušnú položku.

Tabuľky vám umožňujú spravovať jednotky pomocou riadkov individuálne alebo v skupinách (ak je označených viac riadkov). Kliknutím na riadok sa zobrazia nastavenia dostupné pre jednotky v danom riadku. Údaje v tabuľkách môžete filtrovať a zoraďovať.

computer_new_task

Objekty môžete v konzole ESET PROTECT upravovať pomocou sprievodcov. Používanie sprievodcu je vždy rovnaké:

Jednotlivé kroky sú orientované vertikálne, čiže zhora nadol.

K jednotlivým krokom sa môžete kedykoľvek vrátiť.

Povinné nastavenia sú vždy označené červeným výkričníkom pri príslušnej sekcii.

Nesprávne vyplnené údaje budú vyznačené, ak prejdete kurzorom myši na ďalšie pole. Kroky sprievodcu s nesprávne vyplnenými údajmi budú takisto vyznačené.

Možnosť Dokončiť sa zobrazí až po správnom vyplnení všetkých údajov.

fs_getting_to_know_web_console_wizard