Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Aktywacja w trybie offline

Można użyć pliku licencji z portalu ESET Business Account do aktywacji programu ESET PROTECT i innych produktów zabezpieczających ESET.

Każdy plik licencji offline jest generowany tylko dla jednego produktu, np. ESET Endpoint Security.

Licencja offline powinna być używana tylko w przypadku klientów, które nigdy nie będą miały dostępu do serwerów licencyjnych ESET (nawet jeśli klient jest połączony z Internetem przez proxy z dostępem ograniczonym tylko do usług ESET, nie należy używać licencji offline).

Nie można utworzyć pliku licencji offline z licencji subskrypcyjnej.

Aby zastąpić istniejącą licencję offline, należy:

1.Usunąć starą licencję w programie ESET PROTECT i plik licencji w portalu ESET Business Account.

2.Utworzyć nową licencję offline w portalu ESET Business Account.

3.Zaimportować nową licencję do programu ESET PROTECT.

4.Ponownie aktywować produkty z nową licencją.


important

Dodawać lub usuwać licencje mogą wyłącznie administratorzy z grupą domową Wszystkie i uprawnieniem Zapis w odniesieniu do licencji w grupie domowej. Każdą licencję identyfikuje identyfikator publiczny, który może obejmować więcej niż pojedynczą jednostkę. Tylko administrator może rozpowszechniać licencje wśród innych użytkowników z wystarczającymi uprawnieniami. Licencje są nieredukowalne.

Plik licencji offline

Aby utworzyć i zaimportować pliki licencji offline, należy wykonać poniższą procedurę:

1.Otwórz Zarządzanie licencjami programu ESET PROTECT i kliknij kolejno Czynności > > Dodaj licencje.

2.Wybierz pozycję Plik licencji offline i skopiuj odpowiedni token pliku licencji.

active_add_offline_license

3.Zaloguj się na konto ESET Business Account, gdzie została zaimportowana licencja.

4.Wybierz licencję, którą chcesz eksportować i wybierz pozycję Utwórz pliki offline.

5.Wybierz produkt dla tego pliku licencji, wprowadź wartości Nazwa pliku i Liczba jednostek (liczba stanowisk eksportowanych do pliku licencji).

6.Zaznacz pole wyboru obok opcji Zezwalaj na zarządzanie przy użyciu narzędzia ESET PROTECT i wprowadź token zarządzania ESET PROTECT (token pliku licencji z ESET PROTECT).

create_offline_license_file

7.Kliknij przycisk Wygeneruj.

 

Aby pobrać plik, postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

1.Wybierz licencję i kliknij Pokaż szczegóły.

2.Wybierz kartę Pliki offline.

3.Kliknij utworzony plik licencji — można go poznać po nazwie — i wybierz Pobierz.

Wróć do menu Zarządzanie licencjami programu ESET PROTECT:

1.Kliknij pozycję Wybierz plik i wybierz plik licencji offline, który został wyeksportowany w ESET Business Account.

2.Kliknij pozycję Prześlij, a następnie kliknij Dodaj licencje.

active_add_lic_token