Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Tworzenie polityki dla interwału połączenia agenta ESET Management

W tym przykładzie utworzymy nową politykę związaną z interwałem połączenia agenta ESET Management. Po zainstalowaniu programu ESET PROTECT i wdrożeniu agentów ESET Management oraz produktów ESET do obsługi punktów końcowych na komputerach klienckich wartość interwału należy dostosować przy użyciu polityk do wielkości infrastruktury.

Utwórz nową grupę statyczną. Dodaj nową politykę, klikając Polityki. Kliknij pozycję Czynności u dołu i wybierz opcję Nowa.

policies_manage

Podstawowe

W polu Nazwa wpisz nazwę nowej polityki (np. „Interwał połączenia agenta”). Pole Opis jest opcjonalne.

Ustawienia

Wybierz opcję Agent ESET Management z menu rozwijanego Produkt.

admin_policies_wizard2

Kliknij pozycję Interwał połączenia > Zmień interwał.

admin_policies_wizard4

W polu Regularny interwał zmień wartość na preferowany czas trwania interwału (60 sekund to domyślny interwał replikacji agenta ESET Management) i kliknij przycisk Zapisz.

admin_policies_wizard3

Przypisywanie

Określ klienty (pojedyncze komputery/urządzenia mobilne lub całe grupy), które są odbiorcami polityki.

admin_pol_assign

Kliknij pozycję Przypisz, aby wyświetlić wszystkie grupy statyczne i dynamiczne oraz ich elementy. Wybierz żądane komputery lub grupy i kliknij przycisk OK.


important

Aby przypisać wszystkie komputery w grupie, przypisz grupę zamiast poszczególnych komputerów, aby zapobiec spowolnieniu działania konsoli internetowej.

Jeśłi wybierzesz zbyt dużą liczbę komputerów, w konsoli internetowej zostanie wyświetlone ostrzeżenie.

select_targets

Podsumowanie

Przejrzyj ustawienia polityki i kliknij przycisk Zakończ. Polityka zostanie zastosowana na obiektach docelowych po następnym połączeniu z serwerem programu ESET PROTECT (w zależności od interwału połączenia agenta).


note

Aby natychmiast zastosować politykę, można uruchomić czynność Wyślij sygnał wznowienia na obiektach docelowych w obszarze Komputery.