Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

ESET Inspect

ESET Inspect — wszechstronny system detekcji i reakcji dla punktów końcowych, którego funkcje obejmują: wykrywanie incydentów, zarządzanie i odpowiedź na incydenty, zbieranie danych, wskaźniki wykrycia naruszeń, wykrywanie anomalii, wykrywanie zachowań i naruszenia polityk. Więcej informacji na temat programu ESET Inspect, jego instalacji i funkcji można znaleźć w systemie pomocy ESET Inspect.


important

ESET Enterprise Inspector i ESET Dynamic Threat Defense zostały przemianowane na ESET Inspect i ESET LiveGuard Advanced.

Może być konieczne rozwiązanie problemów spowodowanych zmianą nazwy w przypadku uaktualnienia z ESET PROTECT 9.0 i wcześniejsze i mieć raporty, grupy dynamiczne, powiadomienia lub inne typy reguł, które filtrują w poszukiwaniu ESET Dynamic Threat Defense lub ESET Enterprise Inspector.

Konfiguracja produktu ESET Inspect

ESET Inspect wymaga rozwiązania ESET PROTECT, aby:

Utworzyć użytkownika ESET Inspect z odpowiednimi uprawnieniami. ESET PROTECT zawiera wstępnie zdefiniowane zestawy uprawnień dla użytkowników ESET Inspect. Użytkownik konsoli internetowej potrzebuje uprawnienia Odczyt lub uprawnienia wyższego, aby Uzyskać dostęp do ESET Inspect lub uprawnienia Odczyt lub uprawnienia wyższego dla Użytkownika ESET Inspect.

Utwórz certyfikaty używane podczas instalacji serwera ESET Inspect.

Aktywować ESET Inspect na urządzeniu połączonym z programem ESET PROTECT. Potrzebujesz licencji ESET Inspect, aby aktywować ESET Inspect.


warning

W przypadku uaktualnienia serwera ESET PROTECT uruchom ponownie serwer ESET Inspect, aby wszystkie przyszłe zmiany w ESET PROTECT (na przykład aktualizacje uprawnień) były odzwierciedlone w ESET Inspect.

 

Wdrażanie łącznika ESET Inspect na zarządzanych komputerach

Kliknij pozycję Komputery > kliknij komputer lub wybierz więcej komputerów, a następnie kliknij pozycję Komputer > icon_eia Rozwiązania > icon_eset Włącz ESET Inspect, aby wdrożyć ESET Inspect łącznik na zarządzanych Windows komputerach/Linux/macOS.

Raportowanie wykryć ESET Inspect w rozwiązaniu ESET PROTECT

Po dodaniu urządzenia, na którym działa ESET Inspect Connector (prawidłowo skonfigurowany i połączony z serwerem ESET Inspect), do rozwiązania ESET PROTECT program ESET Inspect raportuje wykrycia w sekcji ESET PROTECT Wykrycia. Można filtrować te wykrycia, wybierając kategorię wykrycia icon_ei_alert ESET Inspect.

Innym typem wykrycia zgłaszanym przez ESET Inspect są icon_blocked Zablokowane pliki — zablokowane próby uruchomienia plików wykonywalnych w ESET Inspect (zablokowane skróty).

Zarządzanie wykryciami ESET Inspect w rozwiązaniu ESET PROTECT

Kliknięcie wykrycia i wybranie opcji icon_inspect_default Wykrywanie (Inspect) powoduje wyświetlenie wykrycia w konsoli internetowej ESET Inspect.


important

Upewnij się, że używasz obsługiwanych przeglądarek internetowych i produktów ESET, aby umożliwić zarządzanie wykryciami ESET Inspect w konsoli internetowej ESET PROTECT.

Integracja wykryć ESET Inspect w konsoli internetowej ESET PROTECT pozwala zarządzać wykryciami ESET Inspect bezpośrednio z konsoli internetowej ESET PROTECT, bez konieczności otwierania konsoli internetowej ESET Inspect. Na przykład jeśli wykrycia zostaną oznaczone jako rozwiązane w konsoli internetowej ESET PROTECT, zostaną one oznaczone jako rozwiązane również w konsoli internetowej ESET Inspect. Działa to także w drugą stronę.