Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Konfigurowanie produktu przy użyciu rozwiązania ESET PROTECT

Przy użyciu polityk można skonfigurować produkt ESET w taki sam sposób, jak można to zrobić w oknie Ustawienia zaawansowane w graficznym interfejsie użytkownika danego produktu. W przeciwieństwie do polityk w usłudze Active Directory, w politykach ESET PROTECT nie można zapisywać skryptów ani serii poleceń.

W wersji 6 lub nowszej produktów ESET można ustawić określone stany do zgłaszania przez klienta i w konsoli internetowej. Można je ustawić w polityce dla wersji 6, klikając kolejno opcje Interfejs użytkownika > Elementy interfejsu użytkownika > Stany.

Pokaż — informacje o stanie są wyświetlane w graficznym interfejsie użytkownika na komputerze klienckim

Wyślij — informacje o stanie są zgłaszane do programu ESET PROTECT

Przykłady użycia polityk do konfigurowania produktów firmy ESET:

Ustawienia polityki agenta ESET Management

Ustawienia polityki komponentu ESET Rogue Detection Sensor

Tworzenie polityki MDM dla systemu iOS — konto Exchange ActiveSync

Tworzenie polityki Modułu zarządzania urządzeniami mobilnymi umożliwiającej aktywację usług APNS na potrzeby rejestracji urządzeń z systemem iOS