ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Podešavanje i postavke MDM-a


important

Komponenta upravljanja mobilnim uređajima / Mobile Device Connector (MDM/MDC) programa ESET PROTECT (samo lokalno) zakazana je za istek trajanja. Pročitajte više. Preporučujemo da migrirate u MDM u oblaku.

Kako biste iskoristili prednosti komponente Upravljanje mobilnim uređajima u programu ESET PROTECT, provesti sljedeće korake nakon instalacije MDM-a kako biste mogli prijaviti mobilne uređaje i upravljati njima.

1.Instalirajte Mobile Device Connector (MDC) s pomoću cjelovitog instalacijskog programa ili izvršite instalaciju komponente za Windows ili Linux. MDM možete instalirati i kao virtualni uređaj. Prije instalacije provjerite ispunjavate li preduvjete.


note

Ako instalirate MDC s pomoću cjelovitog instalacijskog programa, HTTPS certifikat koji potpisuje izdavatelj certifikata za program ESET PROTECT automatski se generira tijekom postupka instalacije. Certifikat je zaštićen lozinkom (nasumično generiranom lozinkom) i nije vidljiv u odjeljku Više > Certifikati ravnopravnih računala.

Da biste instalirali sustav ESET PROTECT pomoću cjelovitog instalacijskog programa i upotrijebili HTTPS certifikate treće strane, prvo instalirajte program ESET PROTECT, zatim promijenite svoj HTTPS certifikat pomoću pravila (u odjeljku Pravilo za ESET Mobile Device Connector > Općenito > Promijeni certifikat > Prilagođeni certifikat).

Ako instalirate samo komponentu MDC, možete upotrijebiti:

a) certifikat koji je potpisao ESET PROTECT izdavatelj certifikata (Osnovno > Program: Mobile Device Connector; Host: naziv hosta / IP adresa MDC-a; Potpisivanje > Način potpisivanja: izdavatelj certifikata; Izdavatelj certifikata: ESET PROTECT izdavatelj certifikata
b) HTTPS certifikacijski lanac treće strane koji je potpisao izdavatelj certifikata koji je Apple ocijenio pouzdanim (popis pouzdanih izdavatelja certifikata prema Appleu).

2.Aktivirajte ESET PROTECT MDC pomoću zadatka klijenta Aktivacija programa. Postupak je isti kao kada aktivirate bilo koji sigurnosni program tvrtke ESET na klijentskom računalu (licenčna jedinica neće se koristiti).

3.Provedite zadatak servera Sinkronizacija korisnika (preporučeno). To vam omogućuje automatsku sinkronizaciju korisnika sa servisom Active Directory ili LDAP-om za korisnike računala.


note

Ako planirate upravljati samo uređajima sa sustavom Android (nećete upravljati iOS uređajima), prijeđite na korak 7.

4.Stvorite APN/ABM certifikat. Taj certifikat upotrebljava ESET PROTECT MDM za prijavu uređaja sa sustavom iOS. Certifikati koji će se dodati u vaš profil za prijavu moraju se dodati i u vaš ABM profil.

5.Stvorite novo pravilo za ESET Mobile Device Connector kako biste aktivirali APNS.


note

Slijedite ove upute za prijavu uređaja sa sustavom iOS u Apple Business Manager (ABM).

6.Prijavite mobilne uređaje s pomoću zadatka prijave uređaja. Konfigurirajte zadatak kako biste prijavili uređaje sa sustavom Android i/ili iOS. To možete učiniti i na kartici Računala ili Grupa tako da kliknete Dodaj novo > Mobilni uređaji dok je odabrana statička grupa (opcija Dodaj novo ne može se upotrebljavati u dinamičkim grupama).

7.Ako niste dali licencu tijekom prijave uređaja, aktivirajte mobilne uređaje s pomoću zadatka klijenta za aktivaciju programa – odaberite licencu za ESET Endpoint Security. Licenčna jedinica bit će upotrijebljena za svaki mobilni uređaj.


important

Zadatkom aktivacije programa također se može aktivirati mobilni program, ESET Endpoint za Android, upotrebom izvanmrežne licence.

Zadatkom aktivacije ne mogu se aktivirati ESET-ovi programi verzije 4 i 5 pomoću izvanmrežne licence. Morate ručno aktivirati program ili upotrebljavati podržanu verziju programa (preporučujemo upotrebu najnovije verzije).

8.Možete urediti korisnike kako biste konfigurirali prilagođene atribute i dodijelili mobilne uređaje ako niste dodijelili korisnike tijekom prijave uređaja.

9.Sada možete početi primjenjivati pravila i upravljati mobilnim uređajima. Na primjer, upotrijebite Stvaranje pravila za iOS MDM – Exchange ActiveSync račun da biste automatski konfigurirali račun e-pošte, kontakte i kalendar na uređajima sa sustavom iOS. Također možete primijeniti ograničenja na uređaj sa sustavom iOS i/ili dodati Wi-Fi vezu.

Otklanjanje poteškoća

Na mobilnom uređaju koji je bio oštećen ili izbrisan možete upotrijebiti ponovnu prijavu. Link za ponovnu prijavu bit će poslan e-poštom.

Zadatak Prekini upravljanje (Deinstaliraj ESET Management agent) poništit će MDM prijavu mobilnog uređaja i ukloniti ga iz programa ESET PROTECT.

Da biste nadogradili MDC, upotrijebite zadatak nadogradnje komponenti programa ESET PROTECT.

Također pogledajte Otklanjanje poteškoća za MDM