ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Prijava uređaja sa sustavom Android

Postoje dva scenarija za prijavu kad je ESET Endpoint Security za Android (EESA) aktiviran na mobilnom uređaju. EESA-u na mobilnom uređaju možete aktivirati s pomoću zadatka za aktivaciju programa (preporučeno). Drugi je scenarij za mobilne uređaje na kojima je aplikacija ESET Endpoint Security za Android već aktivirana.

EESA je već aktivirana – slijedite korake u nastavku da biste prijavili svoj uređaj:

1.Dodirnite URL linka za prijavu (uključujući broj porta) primljen putem e-pošte ili ga ručno unesite u preglednik (npr. https://eramdm:9980/<token>). Možda će se zatražiti da prihvatite SSL certifikat; kliknite Prihvaćam ako se slažete, a zatim kliknite Poveži se.

MD_enrollment_connect


important

Ako nemate instaliran ESET Endpoint Security na mobilnom uređaju, automatski će vas se preusmjeriti na trgovinu Google Play gdje možete preuzeti aplikaciju.


note

Ako ste primili obavijest Ne može se pronaći aplikacija za otvaranje ovog linka, pokušajte otvoriti link za prijavu u standardnom web-pregledniku sustava Android.

2.Provjerite detalje svoje veze (adresu i port servera alata Mobile Device Connector) i kliknite Poveži se.

MD_enrollment_ACT_connect_details

3.Unesite lozinku administratorskog načina aplikacije ESET Endpoint Security u prazno polje i dodirnite Unos.

MD_enrollment_ACT_admin_mode

4.Tim mobilnim uređajem sada upravlja ESET PROTECT, dodirnite Završi.

EESA još nije aktiviran – slijedite korake u nastavku da biste aktivirali program i prijavili svoj uređaj:

1.Dodirnite URL linka za prijavu (uključujući broj porta) i ručno ga unesite u preglednik (primjerice, https://esmcmdm:9980/<token>) ili možete upotrijebiti zadani QR kod. Možda će se zatražiti da prihvatite SSL certifikat; kliknite Prihvaćam ako se slažete, a zatim kliknite Poveži se.

MD_enrollment_connect


important

Ako nemate instaliran ESET Endpoint Security na mobilnom uređaju, automatski će vas se preusmjeriti na trgovinu Google Play gdje možete preuzeti aplikaciju.


note

Ako ste primili obavijest Ne može se pronaći aplikacija za otvaranje ovog linka, pokušajte otvoriti link za prijavu u standardnom web-pregledniku sustava Android.

MD_enrollment_no_app

2.Upišite naziv mobilnog uređaja. (Taj naziv nije vidljiv u programu ESET PROTECT. Bitan je samo za Anti-Theft i svrhe dijagnostičkog dnevnika.)

MD_enrollment_notactivated_enter_name

3.Dodirnite Aktiviraj da biste aktivirali zaštitu od deinstaliranja.

MD_enrollment_NA_enable_uninstall

4.Dodirnite Aktiviraj da biste aktivirali administrator uređaja.

MD_enrollment_NA_device_administrator

5.Sada možete izaći iz aplikacije ESET Endpoint Security za Android na mobilnom uređaju i otvoriti ESET PROTECT web konzolu.

MD_enrollment_NA_almostfinished

6.Na ESET PROTECT web konzoli idite na Zadaci klijenta > Mobilni uređaji > Aktivacija programa i kliknite Novo.

Pokretanje zadatka klijenta za aktivaciju programa na mobilnom uređaju može potrajati. Kada se zadatak uspješno provede, aplikacija ESET Endpoint Security for Android je aktivirana i ESET PROTECT može upravljati mobilnim uređajem. Korisnik će sada moći upotrebljavati aplikaciju ESET Endpoint Security za Android. Kada otvorite aplikaciju ESET Endpoint Security za Android, prikazat će se glavni izbornik:

MD_enrollment_NA_activated_menu