ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Dodavanje novih korisnika

1.Kliknite Korisnici računala > Dodaj korisnike da biste dodali korisnike. Tu opciju upotrijebite za dodavanje korisnika koji nisu pronađeni ili dodani automatski tijekom sinkronizacije korisnika.

add_new_user_management01

2.Unesite ime korisnika kojeg želite dodati u polje Korisničko ime. Kliknite + Dodaj da biste dodali još korisnika. Ako želite dodati više korisnika odjednom, kliknite Uvezi CSV da biste prenijeli .csv datoteku koja sadrži popis korisnika za dodavanje. Da biste uvezli prilagođeni popis adresa odvojenih prilagođenim graničnicima (ta funkcija radi slično uvozu CSV-a), kliknite Kopiraj i zalijepi. Ako želite, možete unijeti opis korisnika radi lakše identifikacije.

3.Možete odabrati postojeću nadređenu grupu ili stvoriti novu grupu.

4.Kliknite Odaberi oznake da biste dodijelili oznake.

5.Upotrijebite padajući izbornik Rješavanje sukoba da biste odabrali radnju koju treba poduzeti ako korisnik kojeg dodajete već postoji u sustavu ESET PROTECT:

Pitaj kada se otkriju sukobi: kada se otkrije sukob, program će zatražiti da odaberete radnju (pogledajte mogućnosti u nastavku).

Preskoči sukobljene korisnike: Korisnici s istim imenom neće se dodati. To isto tako jamči očuvanje postojećih prilagođenih atributa korisnika u sustavu ESET PROTECT (neće ih zamijeniti podaci iz servisa Active Directory).

Prebriši sukobljene korisnike: Postojeći korisnici u sustavu ESET PROTECT prebrisat će korisnici iz servisa Active Directory. Ako dva korisnika imaju isti SID, postojeći korisnik u sustavu ESET PROTECT bit će uklonjen s prethodne lokacije (čak i ako se radi o korisniku iz druge grupe).

6.Kliknite Dodaj kada završite s unosom promjena. Korisnici će se pojaviti u nadređenoj grupi koju ste naveli.

add_new_user_management02