ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Slaganje redoslijeda grupa

Pravila se mogu dodijeliti grupama te se primjenjuju određenim redoslijedom. Pravila u nastavku određuju kojim se redoslijedom pravila primjenjuju na klijente.

Pravilo 1: statičke grupe prelaze se od korijenske statičke grupe (Sve).

Pravilo 2: na svakoj razini statičke grupe te razine prelaze se prvo redoslijedom kojim se pojavljuju u stablu (to se još naziva „pretraživanje u širinu”).

Pravilo 3: nakon što su na popisu sve statičke grupe određene razine, prelaze se dinamičke grupe.

Pravilo 4: u svakoj dinamičkoj grupi prelaze se sve podređene grupe redoslijedom kojim se pojavljuju na popisu.

Pravilo 5: na bilo kojoj razini dinamičke grupe, izlistat će se bilo koja podređena grupa i pretražit će se njene podređene grupe. Kada više nema podređenih grupa, izlistavaju se sljedeće dinamičke grupe na nadređenoj razini (to se još naziva „pretraživanje u dubinu”).

Pravilo 6: Prijelaz završava na računalu.

 


important

Pravilo se primjenjuje na računalo. To znači da prijelaz završava na računalu na koje želite primijeniti pravilo.

Admin_policies_and_groups

Uz pomoć prethodno napisanih pravila redoslijed kojim će se primjenjivati pravila na pojedina računala bit će kako slijedi:

PC1:

PC2:

PC3:

PC4:

1.ALL

2.SG1

3.PC1

1.ALL

2.SG2

3.DG1

4.DG3

5.PC2

1.ALL

2.SG2

3.SG3

4.PC3

1.ALL

2.SG2

3.SG3

4.DG4

5.DG5

6.DG6

7.PC4