ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Grupe

Grupe se mogu objasniti kao mape u kojima su kategorizirana računala i drugi objekti.

Za računala i uređaje možete upotrebljavati unaprijed definirane grupe i predloške grupa ili stvoriti nove. Klijentska računala možete dodavati u grupe. Tako će računala biti strukturirana i posložena po vašoj želji. Računala možete dodati u statičku grupu.

Statičkim se grupama upravlja ručno, a dinamičke se grupe uređuju automatski sukladno određenim kriterijima iz predloška. Nakon što dodate računala u grupe, grupama možete dodjeljivati pravila, zadatke ili postavke. Pravilo, zadatak ili postavka potom se primjenjuje na sve članove grupe. Postoje dvije vrste klijentskih grupa:

Statičke grupe

Statičke grupe jesu grupe odabranih klijentskih računala i drugih objekata. Članovi grupe statički su i mogu se dodavati/uklanjati isključivo ručno, a ne temeljem dinamičkih kriterija. Objekt može pripadati samo jednoj statičkoj grupi. Statička grupa može se izbrisati samo ako u njoj nema objekata.

Dinamičke grupe

Dinamičke grupe su grupe uređaja (ne drugih objekata kao što su zadaci ili pravila) koji su postali članovi grupe ispunjavanjem određenih kriterija. Ako klijentski uređaj ne zadovoljava kriterije, bit će uklonjen iz grupe. Računala koja zadovoljavaju kriterije automatski će se dodati u grupu (zato i nosi naziv „dinamička”).

Kliknite ikonu zupčanika gear_icon pored naziva grupe da biste vidjeli dostupne radnje grupe i pojedinosti grupe.

Računala koja su članovi grupe navedena su u desnom prozoru.