Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Εργαλείο μετεγκατάστασης διαχείρισης κινητών συσκευών

Τα παρακάτω βήματα θα σας βοηθήσουν να μετεγκαταστήσετε κινητές συσκευές από το ESET PROTECT (εσωτερικής εγκατάστασης) στο περιβάλλον ESET PROTECT Cloud:


important

Προαπαιτούμενα

Περιβάλλον εργασίας ESET PROTECT (εσωτερικής εγκατάστασης) με το στοιχείο «Διαχείριση κινητών συσκευών»

Περιβάλλον εργασίας ESET PROTECT Cloud

Ο λογαριασμός ESET PROTECT Cloud με δικαιώματα υπερχρήστη


warning

Περιορισμοί

Αυτή η μετεγκατάσταση είναι διαθέσιμη μόνο για συσκευές Android

Αυτή η μετεγκατάσταση απαιτεί ESET Endpoint Security για Androidέκδοση 3.5+ και ESET PROTECT έκδοση 10.0+

Η μετεγκατάσταση διαχειριζόμενων συσκευών iOS απαιτεί μη αυτόματη κατάργηση εγγραφής στο ESET PROTECT και εγγραφή στο ESET PROTECT Cloud

1.Ανοίξτε την Κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT Cloud.

2.Κάντε κλικ στο στοιχείο Περισσότερα > Ρυθμίσεις > Μετεγκατάσταση κινητών συσκευών από το ESET PROTECT (εσωτερικής εγκατάστασης).

3.Επιλέξτε την Άδεια χρήσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την ενεργοποίηση διαχειριζόμενων κινητών συσκευών μετά την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης.

4.Επιλέξτε τη Γονική ομάδα για την αρχική τοποθέτηση των συσκευών μετά τη μετεγκατάσταση.

5.Όριο χρήσης συμβόλου – Μπορείτε να περιορίσετε τον αριθμό των συσκευών για μετεγκατάσταση με το σύμβολο μετεγκατάστασης.


important

Εάν διαχειρίζεστε μεγάλο αριθμό κινητών συσκευών, συνιστάται να δοκιμάσετε πρώτα τη διαδικασία μετεγκατάστασης με μικρό αριθμό συσκευών για να βεβαιωθείτε ότι η μετεγκατάσταση δεν έχει προβλήματα. Στη συνέχεια, μπορείτε να παρακολουθήσετε τη μετεγκατάσταση των υπόλοιπων διαχειριζόμενων κινητών συσκευών.

6.Επιλέξτε Δημιουργία συμβόλου για να δημιουργήσετε ένα σύμβολο μετεγκατάστασης με ρυθμισμένες παραμέτρους για τη διεργασία μετεγκατάστασης.


warning

Το σύμβολο που δημιουργείται ισχύει για 14 ημέρες και είναι διαθέσιμο μόνο όσο παραμένετε στη σελίδα. Μην κλείσετε ή μην ανανεώσετε τη σελίδα χωρίς να αντιγράψετε πρώτα το σύμβολο.

7.Το σύμβολο μετεγκατάστασης εμφανίζεται ως συμβολοσειρά χαρακτήρων στο παρακάτω πεδίο. Αντιγράψτε το σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου.

8.Ανοίξτε την Κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT (εσωτερικής εγκατάστασης).

9.Επιλέξτε Πολιτικές > Νέα πολιτική.

10. Στην ενότητα Βασικές ρυθμίσεις, συμπληρώστε το Όνομα και την Περιγραφή της πολιτικής. Αυτή η πολιτική θα μετεγκαταστήσει τις τρέχουσες διαχειριζόμενες κινητές συσκευές από το περιβάλλον εσωτερικής εγκατάστασης στο περιβάλλον cloud.

11. Στην ενότητα Ρυθμίσεις, επιλέξτε το φορέα ESET Mobile Device Connector.

12. Στην ενότητα Γενικά > Μετεγκατάσταση ESET PROTECT Cloud, επικολλήστε το σύμβολο μετεγκατάστασης στο πεδίο κειμένου Σύμβολο μετεγκατάστασης.

13. Στην ενότητα Αντιστοίχιση, επιλέξτε τη συσκευή που εκτελεί το Mobile Device Connector.

14. Μετά την εφαρμογή της πολιτικής, θα ξεκινήσει η διεργασία μετεγκατάστασης.


important

Ο διακομιστής θα εφαρμόσει την πολιτική μετεγκατάστασης σε κάθε διαχειριζόμενη κινητή συσκευή που θα συνδέεται από αυτήν τη στιγμή και μετά. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι διαχειριζόμενες κινητές συσκευές σας μπορούν να συνδεθούν στον διακομιστή ενώ το σύμβολο μετεγκατάστασης είναι έγκυρο (για τις επόμενες 14 ημέρες). Εάν μια διαχειριζόμενη κινητή συσκευή δεν συνδεθεί με τον διακομιστή σε αυτήν την περίοδο, δεν θα μετεγκατασταθεί και θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία μετεγκατάστασης.

15. Μπορείτε να παρακολουθείτε τη διεργασία μετεγκατάστασης στην Κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT Cloud. Μετά τη μετεγκατάσταση, η κινητή συσκευή θα συνδεθεί στο ESET PROTECT Cloud και θα είναι ορατή στην ενότητα Υπολογιστές της Κονσόλας διαδικτύου ESET PROTECT Cloud.

16. Μετά την επιτυχή μετεγκατάσταση της συσκευής στο περιβάλλον ESET PROTECT Cloud, μπορείτε να την καταργήσετε με ασφάλεια από την Κονσόλα διαδικτύου ESET PROTECT (εσωτερικής εγκατάστασης).

17. Μετά την επιτυχή μετεγκατάσταση όλων των κινητών συσκευών στο περιβάλλον ESET PROTECT Cloud, μπορείτε να αποσύρετε με ασφάλεια το στοιχείο διαχείρισης κινητών συσκευών.