Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Λήψη του φορέα από τον ιστότοπο της ESET

Κάντε λήψη του πακέτου εγκατάστασης Φορέα ESET Management από τον ιστότοπο της ESET. Επιλέξτε το κατάλληλο πακέτο ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή-πελάτη:

Εγκατάσταση Linux με υποβοήθηση διακομιστή και εγκατάσταση χωρίς σύνδεση

macOS

Windows

oΕγκατάσταση με υποβοήθηση διακομιστή - χρησιμοποιώντας το πακέτο εγκατάστασης φορέα, η μέθοδος αυτή λαμβάνει πιστοποιητικά αυτόματα από το διακομιστή ESET PROTECT (συνιστάται για τοπική ανάπτυξη).

 


important

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν χρήστη με έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων για εγκαταστάσεις με υποβοήθηση του διακομιστή.

Εάν αποφασίσετε να επιτρέψετε σε άλλο χρήστη την εγκατάσταση με υποβοήθηση διακομιστή, βεβαιωθείτε ότι έχουν καθοριστεί τα εξής δικαιώματα:

oΟ χρήστης πρέπει να έχει δικαίωμα Χρήσης για την αρχή έκδοσης πιστοποιητικού που υπέγραψε το ομότιμο πιστοποιητικό διακομιστή, καθώς και δικαίωμα Χρήσης για τουλάχιστον ένα ομότιμο πιστοποιητικό. Εάν δεν υπάρχει τέτοιο πιστοποιητικό, ο χρήστης θα χρειαστεί δικαίωμα Εγγραφής για να δημιουργήσει ένα νέο.

oΔικαίωμα Εγγραφής για τη στατική ομάδα στην οποία ο χρήστης θέλει να προσθέσει τον υπολογιστή.

 

oΕγκατάσταση χωρίς σύνδεση - χρησιμοποιώντας το πακέτο εγκατάστασης φορέα. Με αυτήν τη μέθοδο ανάπτυξης, πρέπει να εξαγάγετε οι ίδιοι τα πιστοποιητικά και να τα εφαρμόσετε.

Ελέγξτε το αρχείο καταγραφής κατάστασης στον υπολογιστή-πελάτη (βρίσκεται στη διαδρομή C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs\status.html) για να διασφαλίσετε ότι ο φορέας ESET Management λειτουργεί σωστά.

 


note

Εάν παρουσιαστούν προβλήματα με το φορέα (για παράδειγμα, δεν συνδέεται με το διακομιστή ESET PROTECT), ανατρέξτε στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων - Ανάπτυξη φορέα.