Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Εγγραφή συσκευής

Η διαχείριση κινητών συσκευών μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του ESET PROTECT και ενός προϊόντος ασφάλειας ESET που εκτελείται στην κινητή συσκευή. Για να αρχίσετε να διαχειρίζεστε κινητές συσκευές, πρέπει να τις εγγράψετε στο ESET PROTECT (δεν είναι πλέον απαραίτητο να καταχωρίσετε τον αριθμό IMEI ή άλλους αναγνωριστικούς αριθμούς στην κινητή συσκευή).

Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί η κινητή συσκευή με τη σύνδεση κινητών συσκευών κατά τη διαδικασία της εγγραφής:

MD_enrollment_diagram

Αυτό το διάγραμμα εξηγεί πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εγγραφή, η επανεγγραφή και η κατάργηση εγγραφής και εξηγεί τη διαφορά ανάμεσα σε διαχειριζόμενες και μη διαχειριζόμενες συσκευές.

MD_enroll

Εγγραφή: Η εγγραφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν η συσκευή δεν υπόκειται σε διαχείριση από το MDM. Σε αυτή την περίπτωση, η συσκευή δεν υπάρχει στην ενότητα Υπολογιστές. Η διαγραφή μιας συσκευής από την Κονσόλα διαδικτύου δεν την καθιστά μη διαχειριζόμενη και η συσκευή θα εξακολουθεί να εμφανίζεται στην Κονσόλα διαδικτύου ύστερα από μια επιτυχή αντιγραφή. Μόνο η διαδικασία κατάργησης εγγραφής μπορεί να αφαιρέσει μια συσκευή από τη διαχειριζόμενη κατάσταση. Κάθε κωδικός εγγραφής είναι μοναδικός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. Μόλις ο κωδικός χρησιμοποιηθεί, δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ξανά.

Επανεγγραφή: Η επανεγγραφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν η συσκευή είναι διαχειριζόμενη. Ο κωδικός επανεγγραφής είναι πάντοτε διαφορετικός από τον κωδικό εγγραφής και μπορεί κι αυτός να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά.
Για να επανεγγράψετε μια συσκευή, ανοίξτε την ενότητα Υπολογιστές και επιλέξτε την κινητή συσκευή που θέλετε να επανεγγράψετε. Ανοίξτε το μενού Υπολογιστής και επιλέξτε Κινητή συσκευή > Επανεγγραφή.

Κατάργηση εγγραφής: Η κατάργηση εγγραφής είναι ο σωστός τρόπος να σταματήσετε να διαχειρίζεστε μια συσκευή. Η κατάργηση εγγραφής πραγματοποιείται με χρήση μιας εργασίας διακοπής διαχείρισης. Εάν η συσκευή δεν ανταποκρίνεται, μπορεί να χρειαστούν έως και 3 ημέρες μέχρι να καταργηθεί πραγματικά η συσκευή. Εάν θέλετε να καταργήσετε τη συσκευή για να την εγγράψετε ξανά αμέσως μετά, χρησιμοποιήστε την επανεγγραφή.


note

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να εκτελέσετε την εγγραφή συσκευής iOS στο Apple Business Manager (ABM).

Μπορείτε να εγγράψετε κινητές συσκευές στην ενότητα Υπολογιστές ή στην ενότητα Περισσότερα > Ομάδες. Επιλέξτε τη Στατική ομάδα στην οποία θέλετε να προσθέσετε κινητές συσκευές, κάντε κλικ στα στοιχεία Προσθήκη νέας > Κινητές συσκευές και κατόπιν επιλέξτε μία από τις παρακάτω μεθόδους εγγραφής:

Android ή iOS/iPadOS – Υπάρχουν δύο μέθοδοι εγγραφής:

oΑποστολή email – Μαζική εγγραφή κινητών συσκευών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτή η επιλογή είναι η πιο κατάλληλη, εάν πρέπει να εγγράψετε μεγάλο αριθμό κινητών συσκευών ή εάν υπάρχουν κινητές συσκευές στις οποίες δεν έχετε φυσική πρόσβαση. Η χρήση αυτής της επιλογής απαιτεί ενεργή συμμετοχή του χρήστη/κατόχου της κινητής συσκευής.

oΣάρωση κωδικού QR – εγγραφή μίας κινητής συσκευής. Θα μπορείτε να εγγράψετε μία κινητή συσκευή κάθε φορά και θα πρέπει να επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για κάθε συσκευή. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε αυτή την επιλογή μόνο εάν πρέπει να εγγράψετε μικρότερο αριθμό κινητών συσκευών. Αυτή η επιλογή είναι κατάλληλη εάν δεν θέλετε οι χρήστες/κάτοχοι κινητών συσκευών να κάνουν κάτι και προτιμάτε να εκτελέσετε εσείς όλες τις εργασίες εγγραφής. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή εάν έχετε νέες κινητές συσκευές, οι οποίες θα δοθούν σε χρήστες αφού οι συσκευές ρυθμιστούν πλήρως.

Μεμονωμένη εγγραφή ως κάτοχος συσκευής (Μόνο έκδοση Android 7 και νεότερες εκδόσεις) - εγγραφή μίας κινητής συσκευής μόνο για συσκευές Android. Θα μπορείτε να εγγράφετε μία κινητή συσκευή κάθε φορά και θα πρέπει να επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για κάθε κινητή συσκευή. Αυτή η διαδικασία εγγραφής είναι δυνατή μόνο σε κινητές συσκευές που είναι νέες (στο κουτί τους) ή μετά από εκκαθάριση/επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. Αυτή η διαδικασία εγγραφής θα παρέχει αυξημένα δικαιώματα διαχείρισης στο διαχειριστή σε σχέση με τα δικαιώματα διαχείρισης του χρήστη της κινητής συσκευής.