Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Δημιουργία πολιτικής για iOS MDM - Λογαριασμός Exchange ActiveSync

Αυτή η πολιτική διέπει όλες τις ρυθμίσεις για τις συσκευές iOS. Αυτές οι ρυθμίσεις ισχύουν τόσο για συσκευές ABM όσο και για συσκευές iOS που δεν χρησιμοποιούν το ABM.

Οι ρυθμίσεις μόνο για συσκευές ABM επισημαίνονται με ένα εικονίδιο ABM icon_abm. Αυτές οι ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται μόνο σε συσκευές iOS που έχουν εγγραφεί στην πύλη ABM της Apple. Συνιστάται να μη προσαρμόζετε αυτές τις ρυθμίσεις που ισχύουν μόνο για συσκευές ABM όταν δημιουργείτε μια πολιτική για συσκευές iOS που δεν χρησιμοποιούν ABM.

Ορισμένες ρυθμίσεις μπορούν να εφαρμοστούν μόνο σε μια συσκευή iOS με συγκεκριμένη έκδοση iOS. Αυτές οι ρυθμίσεις επισημαίνονται με ένα εικονίδιο που δηλώνει την έκδοση iOS.

o iOS έκδοση 9,0 και μεταγενέστερες icon_iOS_9

o iOS έκδοση 9.3 και μεταγενέστερες icon_iOS_93

o iOS έκδοση 8.1.3 και μεταγενέστερες icon_iOS_813

oiOS έκδοση 11,0 και μεταγενέστερες icon_iOS_11

Εάν και τα δυο εικονίδια (εικονίδιο ABM και εικονίδιο έκδοσης iOS) εμφανίζονται δίπλα σε μια συγκεκριμένη ρύθμιση, η συσκευή θα πρέπει να ικανοποιεί και τις δυο απαιτήσεις, διαφορετικά η διαχείριση της ρύθμισης θα αποτύχει.

Δείτε το παρακάτω παράδειγμα σεναρίου, το οποίο εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε την πολιτική iOS MDM όταν θέλετε να ρυθμίσετε ένα λογαριασμό αλληλογραφίας Microsoft Exchange:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την πολιτική για να διαμορφώσετε ένα λογαριασμό αλληλογραφίας Microsoft Exchange, τις Επαφές και το Ημερολόγιο σε κινητές συσκευές iOS των χρηστών. Το πλεονέκτημα από τη χρήση αυτής της πολιτικής είναι ότι χρειάζεται να δημιουργήσετε μόνο μία πολιτική, την οποία κατόπιν μπορείτε να εφαρμόσετε σε πολλές κινητές συσκευές iOS, χωρίς να απαιτείται να διαμορφώσετε καθεμιά ξεχωριστά. Αυτό είναι δυνατό με τη χρήση χαρακτηριστικών χρήστη από το Active Directory. Πρέπει να καθορίσετε μια μεταβλητή, για παράδειγμα ${exchange_login/exchange}, η οποία θα αντικατασταθεί με μια τιμή από το AD για έναν συγκεκριμένο χρήστη.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε το Microsoft Exchange ή το Exchange ActiveSync, μπορείτε να διαμορφώσετε μη αυτόματα κάθε υπηρεσία (Λογαριασμούς αλληλογραφίας, Λογαριασμούς επαφών, Λογαριασμούς LDAP, Λογαριασμούς Ημερολογίου και Λογαριασμούς ημερολογίων με εγγραφή).

Το παρακάτω είναι ένα παράδειγμα του τρόπου δημιουργίας και εφαρμογής μιας νέας πολιτικής για την αυτόματη ρύθμιση της Αλληλογραφίας, των Επαφών και του Ημερολογίου για κάθε χρήστη σε κινητές συσκευές iOS χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο Exchange ActiveSync (EAS) για το συγχρονισμό αυτών των υπηρεσιών.


note

Προτού ξεκινήσετε να ρυθμίζετε αυτή την πολιτική, βεβαιωθείτε ότι έχετε ήδη ολοκληρώσει τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα Διαχείριση κινητών συσκευών.

Βασικό

Συμπληρώστε ένα Όνομα για αυτή την πολιτική. Το πεδίο Περιγραφή είναι προαιρετικό.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε το στοιχείο ESET MDM για iOS/iPadOS από την αναπτυσσόμενη λίστα, κάντε κλικ στο στοιχείο Άλλα για να αναπτύξετε τις κατηγορίες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Exchange ActiveSync Λογαριασμοί.

Create_a_Policy_for_iOS_MDM_01

Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη και καθορίστε τις λεπτομέρειες του λογαριασμού Exchange ActiveSync. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεταβλητές από συγκεκριμένα πεδία (επιλέξτε τις από την αναπτυσσόμενη λίστα), όπως Χρήστης ή Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτά τα στοιχεία θα αντικατασταθούν με πραγματικές τιμές από τους Χρήστες υπολογιστή όταν εφαρμοστεί μια πολιτική.

Create_a_Policy_for_iOS_MDM_02

Όνομα λογαριασμού - Συμπληρώστε το όνομα του λογαριασμού Exchange.

Κεντρικός υπολογιστής Exchange ActiveSync - Καθορίστε το όνομα κεντρικού υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP του διακομιστή Exchange.

Χρήση SSL - Αυτό το στοιχείο είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή. Καθορίζει εάν ο διακομιστής Exchange χρησιμοποιεί SSL (Secure Sockets Layer) για έλεγχο ταυτότητας.

Τομέας - Αυτό το πεδίο είναι προαιρετικό. Μπορείτε να συμπληρώσετε τον τομέα στον οποίο ανήκει αυτός ο λογαριασμός.

Χρήστης - Το όνομα σύνδεσης Exchange. Επιλέξτε την κατάλληλη μεταβλητή από την αναπτυσσόμενη λίστα για να χρησιμοποιήσετε χαρακτηριστικά από το Active Directory για κάθε χρήστη.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - Επιλέξτε την κατάλληλη μεταβλητή από την αναπτυσσόμενη λίστα για να χρησιμοποιήσετε χαρακτηριστικά από το Active Directory για κάθε χρήστη.

Κωδικός πρόσβασης - Προαιρετικό. Συνιστούμε να αφήνετε αυτό το πεδίο κενό. Εάν μείνει κενό, θα ζητείται από τους χρήστες να δημιουργήσουν τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης.

Διάστημα συγχρονισμού αλληλογραφίας (ημέρες) - Επιλέξτε από την αναπτυσσόμενη λίστα τον αριθμό των ημερών που πρέπει να περάσουν για το συγχρονισμό αλληλογραφίας.

Πιστοποιητικό ταυτότητας - Διαπιστευτήρια για τη σύνδεση με το ActiveSync.

Να επιτρέπεται μετακίνηση μηνυμάτων - Εάν ενεργοποιηθεί, θα είναι δυνατή η μετακίνηση μηνυμάτων από ένα λογαριασμό σε έναν άλλο.

Να επιτρέπεται ο συγχρονισμός πρόσφατων διευθύνσεων - Εάν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, ο χρήστης θα μπορεί να συγχρονίζει πρόσφατες διευθύνσεις σε όλες τις συσκευές.

Χρήση μόνο στην αλληλογραφία - Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή εάν θέλετε να επιτρέπεται μόνο στην εφαρμογή αλληλογραφίας να αποστέλλει εξερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από αυτόν το λογαριασμό.

Χρήση S/MIME - Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση S/MIME για εξερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πιστοποιητικό υπογραφής - Διαπιστευτήρια για την υπογραφή δεδομένων MIME.

Πιστοποιητικό κρυπτογράφησης - Διαπιστευτήρια για την κρυπτογράφηση δεδομένων MIME.

Κουμπί εναλλαγής ενεργοποίησης κρυπτογράφησης ανά μήνυμα - Επιτρέπει στον χρήστη να επιλέγει εάν θα κρυπτογραφεί κάθε μήνυμα.


note

Εάν δεν καθορίσετε μια τιμή και αφήσετε το πεδίο κενό, θα ζητείται από τους χρήστες κινητών συσκευών να συμπληρώσουν οι ίδιοι τη σχετική τιμή. Για παράδειγμα, στο πεδίο Κωδικός πρόσβασης.

Create_a_Policy_for_iOS_MDM_03

Προσθήκη πιστοποιητικού - Μπορείτε να προσθέσετε συγκεκριμένα πιστοποιητικά Exchange (πιστοποιητικό ταυτότητας χρήστη, ψηφιακής υπογραφής ή κρυπτογράφησης), εάν απαιτείται.


note

Ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα, μπορείτε να προσθέσετε πολλούς λογαριασμούς Exchange ActiveSync, εάν θέλετε. Με αυτό τον τρόπο, θα μπορούν να υπάρχουν περισσότεροι λογαριασμοί διαμορφωμένοι στην ίδια κινητή συσκευή. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε υπάρχοντες λογαριασμούς, εάν χρειάζεται.

Αντιστοίχιση

Καθορίστε τους υπολογιστές-πελάτες (μεμονωμένοι υπολογιστές/κινητές συσκευές ή ολόκληρες ομάδες) που είναι παραλήπτες αυτής της πολιτικής.

admin_pol_assign

Κάντε κλικ στο στοιχείο Αντιστοίχιση για να εμφανιστούν όλες οι στατικές και δυναμικές ομάδες και τα μέλη τους. Επιλέξτε τους υπολογιστές ή τις ομάδες που θέλετε και κάντε κλικ στο OK.


important

Για να αντιστοιχίσετε όλους τους υπολογιστές σε μια ομάδα, αντιστοιχίστε την ομάδα αντί για μεμονωμένους υπολογιστές, για να αποτρέψετε την επιβράδυνση μιας Κονσόλας διαδικτύου.

Η Κονσόλα διαδικτύου εμφανίζει μια προειδοποίηση εάν επιλέξετε μεγάλο αριθμό υπολογιστών.

select_targets

Περίληψη

Αναθεωρήστε τις ρυθμίσεις για αυτή την πολιτική και κάντε κλικ στο στοιχείο Τέλος. Η πολιτική εφαρμόζεται στους προορισμούς μετά την επόμενη σύνδεσή τους με το διακομιστή ESET PROTECT (ανάλογα με το χρονικό διάστημα σύνδεσης του φορέα).