ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Odstranění společnosti

MSP strom je synchronizován s vaším MSP účtem. Abyste mohli provádět v MSP stromu změny, je nutné nejprve ze seznamu licencí odebrat váš MSP účet. Po jeho odebrání dojde k odstranění vazby na MSP strom u všech spravovaných společností.


important

Pokud se chystáte ukončit správu společnosti, ze stanic zákazníka odinstalujte ESET Management Agenta. Společnost není možné z MSP stromu odstranit dříve, než odstraníte MSP účet ze seznamu licencí.

MSP statická skupina MSP je persistentní. Po synchronizaci MSP stromu není možné odstranit kořen MSP stromu, pouze jeho podskupiny.

Odebrání MSP účtu a společností z MSP stromu

1.Přihlaste se do ESET PROTECT Web Console a přejděte do sekce Další > Správa licence.

2.Klikněte na licenci, kterou chcete odebrat, a z kontextového menu vyberte možnost Odstranit licenci. Mějte na paměti, že odebráním jakékoli licence přiřazené MSP účtu dojde k odstranění celého účtu a všech propojených licencí z ESET PROTECT.

msp_remove_lic

3.Potvrďte, že chcete odebrat (odstranit vazbu) vybrané licence ze seznamu licencí.


warning

Při odebrání fondu licencí dojde automaticky k odstranění všech fondů přiřazených k danému účtu.

Příklad: Licence společnosti X byly importovány prostřednictvím EMA 2 účtu joe@test.me. Pokud uživatel odebere licence patřící společnosti X, ze seznamu licencí se odstraní všechny licence importované prostřednictvím EBA a EMA 2 účtu joe@test.me.

msp_remove_lic2

4.Po provedení akce chvíli vyčkejte a následně přejděte na záložku Počítače.

5.Nyní můžete v kontextovém menu společnosti v MSP stromu použít možnost Odstranit. Společnost můžete odstranit pouze v případě, kdy je (její statická skupina) prázdná.

msp_remove_lic3


note

Po odebrání MSP účtu ze seznamu licencí se v sekci Stav serveru zobrazí na MSP dlaždici informace, že MSP Administrator není připojen. Pro deaktivaci tohoto hlášení je nutné oz MSP stromu odstranit všechny skupiny (na záložce Počítače).