Aktualizácia nástroja Password Manager na novšiu verziu


important

Dôležité

Aktualizáciou aplikácie ESET Password Manager (Android a iOS) na novšiu verziu nedôjde k migrácii vašich hesiel a dát z predošlej verzie. Odporúčame vám aktualizovať Password Manager pomocou rozšírenia ESET pre váš prehliadač.


important

Dôležité

Password Manager vo verzii 3 nie je možné nainštalovať ako samostatnú aplikáciu pre Windows.

Nástroj Password Manager verzie 2 nie je podporovaný. K dispozícii je nová verzia. Podľa krokov nižšie si aktualizujte Password Manager na najnovšiu verziu (pre mobilné zariadenia alebo rozšírenia):

1.Zálohujte si dáta a exportujte ich z nástroja Password Manager verzie 2.


important

Dôležité

Pri exporte dát z nástroja Password Manager verzie 2 vyberte možnosť ESET Password Manager XML. V nástroji Password Manager verzie 3 nie je formát .spdb už viac podporovaný. Viac informácií nájdete v kapitole Podporované formáty pri importe.


note

Poznámka

Ak ste nevyexportovali svoje dáta z nástroja Password Manager verzie 2 a chcete znovu získať prístup k svojim údajom z predchádzajúcej verzie Password Manager, prečítajte si kapitolu Ako exportovať dáta z Password Manager verzie 2.

2.Stiahnite si a nainštalujte nové rozšírenie Password Manager pre váš webový prehliadač.

3.Prihláste sa pomocou vašich aktuálnych prihlasovacích údajov.

ext_login

4.Z bezpečnostných dôvodov musíte zmeniť hlavné heslo.

5.Skopírujte alebo si stiahnite obnovovací kľúč do umiestnenia, ktoré si ľahko zapamätáte. 24‑číselný obnovovací kľúč je potrebný na opätovné získanie prístupu k účtu.


warning

Upozornenie

Vzhľadom na typ údajov uložených v nástroji ESET Password Manager vám dôrazne odporúčame uložiť si obnovovací kľúč na bezpečné miesto – do zašifrovaného priečinka alebo trezora. Obnovovací kľúč vám umožňuje obnoviť údaje, ak zabudnete svoje hlavné heslo.

recovery_key

Heslá a dáta sa premigrujú z predchádzajúcej verzie 2 nástroja Password Manager do novej verzie 3. Pozrite si kategórie dát uvedené nižšie.

Password Manager verzie 2

Password Manager verzie 3

Účet (web)

Účet

Účet (aplikácia)

Poznámka

Identita

Identita

Platobná karta

Platobná karta

Bankový účet

Poznámka

Účet – prihlasovacie meno a heslo, ktoré sa vyžadujú od používateľa pri prihlasovaní sa na webových stránkach alebo do aplikácií.

Identitaosobné kontaktné informácie, ako napr. domáca adresa, telefónne číslo, e‑mailová adresa atď.

Platobná kartaplatobná karta vydaná finančnou inštitúciou, ktorá používateľovi (držiteľovi karty) umožňuje platiť za tovary a služby.

Poznámkapoznámka môže slúžiť na uchovanie akýchkoľvek ďalších dôležitých informácií.
 

Ak máte problémy s licenciou, prečítajte si kapitolu Licencie a správa licencií v Online pomocníkovi pre ESET HOME.


note

Poznámka

Prihlasovacie mená a heslá, ktoré sú s vaším účtom zdieľané, sa nemigrujú.


note

Poznámka

Ak chcete importovať údaje exportované z predošlej verzie nástroja Password Manager, kliknite na Menu > Nastavenia > Dáta > Importovať údaje. V roletovom menu vyberte Password Manager V2 a zadajte Hlavné heslo. Viac informácií nájdete v tomto článku Databázy znalostí spoločnosti ESET.