Aktualizácia nástroja Password Manager na novšiu verziu

important

Dôležité

Aktualizáciou aplikácie Password Manager (Android a iOS) na novšiu verziu nedôjde k migrácii vašich hesiel a dát z predošlej verzie. Odporúčame vám aktualizovať Password Manager pomocou niektorého z našich rozšírení prehliadača.

important

Dôležité

Pri exporte dát z nástroja Password Manager verzie 2 vyberte možnosť ESET Password Manager XML. V nástroji Password Manager verzie 3 nie je formát .spdb už viac podporovaný.

important

Dôležité

Password Manager vo verzii 3 nie je možné nainštalovať ako samostatnú aplikáciu pre Windows.

Nástroj Password Manager verzie 2 nie je podporovaný. K dispozícii je nová verzia. Podľa krokov nižšie si aktualizujte Password Manager na najnovšiu verziu (verzia pre mobilné zariadenia alebo rozšírenie):

1.Najskôr si vytvorte zálohu dát. Ak chcete exportovať svoje dáta z nástroja Password Manager verzie 2, prečítajte si tento článok Databázy znalostí spoločnosti ESET.

2.Stiahnite si a nainštalujte nové rozšírenie Password Manager pre váš webový prehliadač.

3.Prihláste sa pomocou vašich aktuálnych prihlasovacích údajov.

ext_login

4.Z bezpečnostných dôvodov budete musieť zmeniť svoje hlavné heslo.

5.Skopírujte alebo si stiahnite obnovovací kľúč do umiestnenia, ktoré si ľahko zapamätáte. Obnovovací kľúč je potrebný na opätovné získanie prístupu k účtu. Ide o 24-číselný kľúč pre váš počítač a mobilné zariadenia.

6.Heslá a dáta sú migrované z predchádzajúcej verzie nástroja Password Manager do novej verzie. Pozrite si kategórie dát uvedené nižšie.

Predchádzajúca verzia nástroja Password Manager

Nová verzia nástroja Password Manager

Účet (web)

Účet

Účet (aplikácia)

Poznámka

Identita

Identita

Platobná karta

Platobná karta

Bankový účet

Poznámka

Účet – prihlasovacie meno a heslo, ktoré sa často vyžadujú od používateľa pri prihlasovaní sa na webových stránkach alebo do aplikácií.

Identita – osobné kontaktné informácie, ako napr. domáca adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa atď.

Platobná karta – platobná karta vydaná používateľovi (držiteľovi karty) finančnou spoločnosťou, ktorá mu umožňuje platiť za tovary a služby.

Poznámka – poznámka môže slúžiť na uchovanie akýchkoľvek ďalších dôležitých informácií.
 
Mám problém s licenciou.

note

Poznámka

Prihlasovacie mená a súvisiace heslá, ktoré niekto zdieľa v rámci vášho účtu, nebudú migrované.

note

Poznámka

Ak chcete importovať dáta exportované z predošlej verzie nástroja Password Manager, prejdite do sekcie Menu > Nastavenia > Údaje > Importovať údaje a v roletovom menu vyberte Password Manager V2.