Inštalácia

Najnovšia verzia nástroja Password Manager je dostupná pre nasledujúce webové prehliadače:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Microsoft Edge

Safari


note

Poznámka

Nástroj Password Manager nie je dostupný v režime súkromného prehliadania.