Inštalácia rozšírenia Password Manager do prehliadača Chrome

1.Nainštalujte si Password Manager do prehliadača Chrome alebo kliknite na ikonu ext_icon vo webovom prehliadači Google Chrome.

2.V ľavom stĺpci kliknite na Aplikácie alebo Rozšírenia.

3.Vyhľadajte Password Manager.

4.Kliknite na Pridať do Chromu.

5.Po úspešnej inštalácii rozšírenia si prečítajte kapitolu Začíname s nástrojom Password Manager.