ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Glavna lozinka

Vaša glavna lozinka je ključ vaše šifrirane baze podataka – samo vi znate glavnu lozinku. ESET je nikada neće spremiti na svoje servere ili je poslati putem interneta.

Ako zaboravite ili izgubite svoju glavnu lozinku, ona vam se ne može ponovno poslati. Svakako odaberite jaku lozinku koju ćete zapamtiti i pohranite ključ za oporavak i sigurnosnu kopiju podataka na sigurno mjesto.

Općenito, što je vaša glavna lozinka duža, to bolje: Preporučujemo da vaša glavna lozinka sadrži najmanje 8 znakova i sastoji se od velikih i malih slova, brojeva i posebnih znakova.

Želim promijeniti svoju glavnu lozinku

Ako znate svoju trenutačnu glavnu lozinku i želite je promijeniti, otvorite Password Manager, kliknite Izbornik > Postavke > Moj račun, a zatim kliknite Promijeni glavnu lozinku.

Povrat zaboravljene glavne lozinke

Ključ za oporavak omogućuje oporavak podataka ako zaboravite glavnu lozinku. Kada promijenite glavnu lozinku, Password Manager generira novi ključ za oporavak. Sigurno pohranite novi ključ za oporavak.