Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων

Αυξήστε την ασφάλεια των αποθηκευμένων κωδικών πρόσβασης και άλλων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενεργοποιώντας τον Έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA). Όταν ενεργοποιηθεί η δυνατότητα, θα σας ζητείται να πληκτρολογείτε έναν πρόσθετο μοναδικό κωδικό ασφαλείας που θα δημιουργείται από το τηλέφωνό σας μετά την καταχώριση του κύριου κωδικού πρόσβασης, κάθε φορά που θα ανοίγετε την επέκταση διαδικτύου ή την εφαρμογή του ESET Password Manager.

Τα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της ESET μπορεί να είναι διαθέσιμα μόνο στα Αγγλικά:

Ενεργοποίηση του ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων στο ESET Password Manager

Προαπαιτούμενα

Εγκατάσταση της πιο πρόσφατης διαθέσιμης έκδοσης του Password Manager στον υπολογιστή σας (Windows ή Mac)

Μια από τις ακόλουθες εφαρμογές ελέγχου ταυτότητας είναι εγκατεστημένη στην κινητή συσκευή σας:

Google Authenticator

Microsoft Authenticator

Authy

Duo Mobile

 

Ενεργοποίηση του ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων

Παράδειγμα ενεργοποίησης του ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων με τον Επαληθευτή Google

1.Ανοίξτε το Password Manager και κάντε κλικ στα στοιχεία Μενού > Ρυθμίσεις.

2.Στην ενότητα Λογαριασμός, κάντε κλικ στα στοιχεία Ο λογαριασμός μου > Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων.

3.Εισαγάγετε τον Κύριο κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο στοιχείο Συνέχεια.

4.Επιβεβαιώστε το Google Authenticator και κάντε κλικ στο στοιχείο Επόμενο.

5.Ανοίξτε το Google Authenticator στην κινητή συσκευή σας και σαρώστε τον κωδικό QR που εμφανίζεται στην οθόνη. Αυτή η ενέργεια δημιουργεί έναν νέο λογαριασμό στην εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων που αντιστοιχίζεται με τη βάση του Password Manager, η οποία θα αρχίσει να δημιουργεί ξαψήφιους κωδικούς που αλλάζουν κάθε 30 δευτερόλεπτα.


note

Ενεργοποίηση του ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων σε μια εφαρμογή για κινητές συσκευές

Όταν ο κωδικός QR βρίσκεται στην οθόνη σας, πατήστε Δεν μπορείτε να σαρώσετε τον κωδικό QR; και θα εμφανιστεί το Μυστικό κλειδί σας. Αντιγράψτε το μυστικό κλειδί πατώντας το εικονίδιο αντιγραφήςICON_COPY. Ανοίξτε το Google Authenticator και επικολλήστε το στο πεδίο Το κλειδί σας, κατά τη διαδικασία προσθήκης νέου λογαριασμού. Όταν δημιουργηθεί ο 6ψήφιος κωδικός σας, επιστρέψτε στην εφαρμογή ESET Password Manager.

6.Κάντε κλικ στο στοιχείο Επόμενο.

7.Για να επιβεβαιώσετε την αντιστοίχιση μεταξύ της εφαρμογής Google Authenticator στη συσκευή σας και του χώρου αποθήκευσης κωδικών πρόσβασης, εισαγάγετε, χωρίς να συμπεριλάβετε τα κενά διαστήματα, τον τρέχοντα 6ψήφιο κωδικό από το Google Authenticator όταν σας ζητηθεί από το Password Manager και κάντε κλικ στο στοιχείο Επόμενο.


note

Σημείωση

Έχετε υπόψη ότι ο 6ψήφιος κωδικός εμφανίζεται με κενό διάστημα στο Google Authenticator (όπως για παράδειγμα ο κωδικός «259 269»), συνεπώς βεβαιωθείτε ότι τον έχετε καταχωρίσει στο ESET Password Manager χωρίς τα κενά διαστήματα (για παράδειγμα ως «259269»).

8.Κάντε κλικ στο στοιχείο Τέλος όταν εμφανιστεί η οθόνη που επιβεβαιώνει ότι η δυνατότητα 2FA έχει ενεργοποιηθεί.

Απενεργοποίηση του ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων

1.Ανοίξτε το Password Manager και κάντε κλικ στα στοιχεία Μενού > Ρυθμίσεις.

2.Στην ενότητα Λογαριασμός, κάντε κλικ στο στοιχείο Ο λογαριασμός μου > Απενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων.

3.Εισαγάγετε τον Κύριο κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο στοιχείο Συνέχεια.

4.Πληκτρολογήστε έναν 6ψήφιο κωδικό επαλήθευσης.

5.Κάντε κλικ στο στοιχείο Κλείσιμο.

6.Καταργήστε τον λογαριασμό από την εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων ανά πάσα στιγμή από τη διαδρομή Ρυθμίσεις > Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων. Πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος λογαριασμός ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων στην εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας.


important

Σημαντικό

Εάν δεν έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας 2FA για οποιονδήποτε λόγο, πρέπει να απενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων στέλνοντας αίτημα στην τεχνική υποστήριξη της ESET.