Správa úložišť Password Manager na portálu ESET HOME

Úložiště hesel Password Manager bude vytvořeno při prvním přihlášení do Password Manager. Je to zároveň váš osobní správcovský účet, odkud budete spravovat licence ke správci hesel.

Přidání nového úložiště hesel

Pokud máte platnou licenci ESET ESET Smart Security Premium, ESET Password Manager umožní vám, vaší rodině nebo přátelům přidat úložiště hesel.

Pro přidání nového úložiště hesel:

1.Přihlaste se do portálu ESET HOME a vyberte položku ESET Password Manager. Nyní můžete přidat úložiště hesel.

2.Klikněte na Přidat úložiště hesel.

3.Zadejte e-mailovou adresu a potvrďte kliknutím na Přidat úložiště hesel. Vlastník e-mailové adresy, kterou jste uvedli, může úložiště hesel používat po přijetí pozvánky.

 

Odebrání úložiště hesel

Pro odebrání správce hesel od licence:

1. Přihlaste se do portálu ESET HOME a vyberte ESET Password Manager.

2.Klikněte na ikonu portal_menu vedle uvedené e-mailové adresy.

3.Klikněte na možnost Odpojit od licence.

4.Klikněte pro potvrzení opět na možnost Odpojit od licence. Úložiště hesel s uvedenou e-mailovou adresou bude od licence odpojeno a může se připojit k jiné licenci.

 

Přesunutí úložiště hesel pod jinou licenci

Pokud máte více platných licencí ESET Smart Security Premium a rádi byste úložiště k jiné licenci připojili, postupujte dle níže uvedených kroků:

1.Přihlaste se do portálu ESET HOME a vyberte ESET Password Manager.

2.Klikněte na ikonu portal_menu vedle uvedené e-mailové adresy.

3.Klikněte na možnost Změna licence.

4.Vyberte jinou licenci.

5.Pro potvrzení klikněte na Připojit k licenci.