Odstránenie zariadenia

Po dosiahnutí maximálneho počtu licenčných jednotiek a zmene stavu licencie na „Prečerpaná“ sa môže stať, že budete chcieť uvoľniť nejaké licenčné jednotky alebo prestať chrániť zariadenia, ktoré už nepoužívate. Odpojte zariadenie od účtu myESET.

1.zozname zariadení kliknite na tlačidlo three_dots_menu pri danom zariadení.

2.Kliknite na Odpojiť.

3.V kontextovom okne potvrďte svoje rozhodnutie kliknutím na tlačidlo Odpojiť zariadenie.

4.Produkt ESET nebude zo zariadenia odinštalovaný, ale bude deaktivovaný, čo znamená, že zariadenie už nebude chránené.

Odpojenie od účtu myESET bez deaktivácie ochrany

Odhláste sa z účtu myESET prostredníctvom bezpečnostného produktu ESET na svojom zariadení. Produkt ESET tak zostane aktivovaný.