ESET Anti-Theft

Pri každodennom cestovaní z domu do práce alebo na iné verejné miesta sú naše zariadenia vystavené riziku odcudzenia alebo straty. Ak dôjde ku krádeži alebo strate vášho zariadenia, funkcia ESET Anti-Theft umožní sledovať, či zariadenie niekto používa, ako aj zistiť jeho polohu pomocou IP adresy, vďaka čomu sa zvyšuje šanca, že sa zariadenie nájde a vaše osobné dáta nebudú odcudzené či zneužité.

ESET Anti-Theft je funkcia v bezpečnostných produktoch ESET Smart Security Premium, ESET Internet Security a ESET Mobile Security, ktorá výrazne zvyšuje zabezpečenie zariadenia v prípade jeho straty alebo krádeže.

Použitím moderných technológií, akými sú napríklad vyhľadávanie polohy podľa IP adresy, snímanie pomocou webovej kamery, ochrana používateľských účtov a monitorovanie zariadenia, môže ESET Anti-Theft v prípade straty či krádeže pomôcť vám a príslušným orgánom pri hľadaní zariadenia. Prostredníctvom funkcie ESET Anti-Theft môžete monitorovať činnosť na svojom zariadení, a tak ľahšie zistiť jeho polohu.

note

Poznámka

Funkcie Anti‑Theft a Filter hovorov nie sú dostupné na tabletoch, ktoré nepodporujú volanie, posielanie správ alebo mobilné dáta.