Összetevők listája / összegyűjtött fájlok

Ez a szakasz ismerteti a létrejövő .zip fájlban található fájlokat. A leírás az információk típusa alapján felosztott két alszakaszból áll (fájlok és összetevők).

Hely/Fájl neve

Leírás

metadata.txt

A .zip tömörített fájl létrehozásának dátumát, az ESET Log Collector verziószámát, az ESET-termék verziószámát és az alapvető licencelési adatokat tartalmazza.

collector_log.txt

A grafikus felhasználói felületről származó naplófájl másolata, amely a .zip fájl létrehozásának időpontjáig tartalmaz adatokat.

Windows-folyamatok

Összetevő neve

Gyűjtemény profil

Hely/Fájl neve

Leírás

Alapértelmezett

Kártevő észlelése

Futó folyamatok

(megnyitott leírók és betöltött DLL-ek)

Windows\Processes\Processes.txt

A gépen futó folyamatok listáját tartalmazó szöveges fájl. Az alábbi elemek láthatók minden folyamat esetén:

PID

Szülői PID

Szálak száma

Típusok szerint csoportosított megnyitott leírók száma

Betöltött modulok

A felhasználói fiók, amely alatt fut

Memóriahasználat

Kezdés időbélyege

Kernel és felhasználó ideje

Ki-/bemeneti statisztika

parancssor

Futó folyamatok

(megnyitott leírók és betöltött DLL-ek)

Windows\ProcessesTree.txt

A gépen futó folyamatok faszerkezetű listáját tartalmazó szöveges fájl. Az alábbi elemek láthatók minden folyamat esetén:

PID

A felhasználói fiók, amely alatt fut

Kezdés időbélyege

parancssor

Windows-naplók

Összetevő neve

Gyűjtemény profil

Hely/Fájl neve

Leírás

Alapértelmezett

Kártevő észlelése

Alkalmazás eseménynaplója

Windows\Logs\Application.xml

A Windows-alkalmazás eseménynaplói egyéni XML-formátumban. Csak az elmúlt 30 nap üzeneteit tartalmazza.

Rendszer eseménynaplója

Windows\Logs\System.xml

A Windows rendszer eseménynaplói egyéni XML formátumban. Csak az elmúlt 30 nap üzeneteit tartalmazza.

Terminálszolgáltatások – LSM műveleti eseménynapló*

Windows\Logs\LocalSessionManager-Operational.evtx

Az RDP-munkamenetekre vonatkozó információkat tartalmazó Windows-eseménynapló.

Illesztőprogramok telepítési naplói

Windows\Logs\catroot2_dberr.txt

Az illesztőprogram telepítése során a „catstore” tárba felvett katalógusokra vonatkozó információkat tartalmaz.

SetupAPI-naplók*

Windows\Logs\SetupAPI\setupapi*.log

Eszköz- és alkalmazástelepítési szöveges naplók.

WMI tevékenységi műveleti eseménynapló

Windows\Logs\WMI-Activity.evtx

WMI-tevékenységkövetési adatokat tartalmazó Windows-eseménynapló. Csak az elmúlt 30 nap üzeneteit tartalmazza.

Alkalmazás eseménynaplója

Windows\Logs\Application.evtx

A Windows-alkalmazás eseménynaplófájlja. Csak az elmúlt 30 nap üzeneteit tartalmazza.

Rendszer eseménynaplója

Windows\Logs\System.evtx

A Windows rendszer eseménynaplófájlja. Csak az elmúlt 30 nap üzeneteit tartalmazza.

Szolgáltatási beállításkulcs tartalma

 

 

Windows\Services.reg

A KEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services beállításkulcs értékeit tartalmazza. A kulcs begyűjtése akkor lehet hasznos, ha probléma lépett fel az illesztőprogramokkal.

*Windows Vista és újabb verzió

Rendszerkonfiguráció

Összetevő neve

Gyűjtemény profil

Hely/Fájl neve

Leírás

Alapértelmezett

Kártevő észlelése

Információk a meghajtókról

Windows\drives.txt
Windows\volumes.txt

Lemezmeghajtókról és lemezkötetekről információkat tartalmazó begyűjtött szöveges fájl.

Eszközadatok

Windows/devices/*.txt

A begyűjtött szöveges fájlok osztály- és felületadatokat tartalmaznak az eszközökről.

Hálózati konfiguráció

Config\network.txt

Hálózati konfigurációt tartalmazó begyűjtött szöveges fájl. ipconfig /all)

ESET SysInspector naplója

Config\SysInspector.xml

A SysInspector naplója XML formátumban.

Winsock LSP-katalógus

Config\WinsockLSP.txt

A netsh winsock show catalog parancs kimenetének gyűjtése.

WFP-szűrők*

Config\WFPFilters.xml

Begyűjtött WFP-szűrőkonfiguráció XML formátumban.

A teljes Windows beállításjegyzék tartalma

Windows\Registry\*

A Windows beállításjegyzékének adatait tartalmazó begyűjtött több bináris fájl.

Ideiglenes könyvtárakban lévő fájlok listája

Windows\TmpDirs\*.txt

Több begyűjtött szöveges fájl, amelyek a rendszer felhasználójának ideiglenes könyvtárait, valamint a %windir%/temp, a %TEMP% és a %TMP% könyvtárakat tartalmazzák.

Ütemezett Windows-feladatok

Windows\Scheduled Tasks\*.*

A Windows Feladatütemező összes feladatát tartalmazó begyűjtött xml-fájlok, amelyek segítenek észlelni a Feladatütemezőt kihasználó kártevőket. Mivel a fájlok almappákban találhatók, a rendszer az egész struktúrát összegyűjti.

WMI-adattár

Windows\WMI Repository\*.*

A WMI-adatbázisadatokat (metainformációs, definíciós és statikus adatok a WMI-osztályokról) tartalmazó begyűjtött bináris fájlok. A fájlok összegyűjtése segíthet azonosítani a WMI-t használó kártevőket (például a Turlát). Mivel a WMI-fájlok sokszor almappákban találhatók, a rendszer az egész struktúrát összegyűjti.

Windows Server szerepkörök és funkciók

Windows\server_features.txt

Szövegfájl, amely a Windows Server összes funkcióját tartalmazó fát tartalmazza. Mindegyik funkció a következő információkat tartalmazza:

oTelepített állapot

oHonosított név

oKódnév

oÁllapot (a Microsoft Windows Server 2012-es és újabb verziójában érhető el)

*Windows 7 és újabb verzió

ESET Telepítő

Összetevő neve

Gyűjtemény profil

Hely/Fájl neve

Leírás

Alapértelmezett

Kártevő észlelése

ESET Telepítő naplói

ESET\Installer\*.log

Az ESET NOD32 Antivirus és az ESET Smart Security 10 Premium szoftver telepítése során létrehozott telepítési naplók.

ESET Remote Administrator

Összetevő neve

Gyűjtemény profil

Hely/Fájl neve

Leírás

Alapértelmezett

Kártevő észlelése

<%REMOTE%>-szervernaplók

ERA\Server\Logs\RemoteAdministratorServerDiagnostic<datetime>.zip

A szerver terméknaplóinak létrehozása ZIP tömörített fájlban. A nyomon követési, állapot- és legutóbbi hibák naplóit tartalmazza.

<%REMOTE%>-ügynöknaplók

ERA\Agent\Logs\RemoteAdministratorAgentDiagnostic<datetime>.zip

Az ügynök terméknaplóinak létrehozása ZIP tömörített fájlban. A nyomon követési, állapot- és legutóbbi hibák naplóit tartalmazza.

<%REMOTE%>-folyamatinformációk és -memóriaképek

ERA\Server\Process and old dump\RemoteAdministratorServerDiagnostic<datetime>.zip

Szerverfolyamat memóriaképe(i).

<%REMOTE%>-folyamatinformációk és -memóriaképek

ERA\Agent\Process and old dump\RemoteAdministratorAgentDiagnostic<datetime>.zip

Ügynökfolyamat memóriaképe(i).

Az <%REMOTE%> konfigurációja

ERA\Server\Config\RemoteAdministratorServerDiagnostic<datetime>.zip

Szerverkonfigurációs és alkalmazásinformációs fájlok ZIP tömörített fájlban.

Az <%REMOTE%> konfigurációja

ERA\Agent\Config\RemoteAdministratorAgentDiagnostic<datetime>.zip

Ügynökkonfigurációs és alkalmazásinformációs fájlok ZIP tömörített fájlban.

<%REMOTE%> Engedélyezetlen szerverek felismerésérzékelője-naplók

ERA\RD Sensor\Rogue Detection SensorDiagnostic<datetime>.zip

Az engedélyezetlen szerverek felismerésérzékelője nyomon követési, állapot- és legutóbbi hibák naplóit, a konfigurációt, memóriaképeket és általános információs fájlokat tartalmazó ZIP-fájl.

<%REMOTE%> MDMCore-naplók

ERA\MDMCore\RemoteAdministratorMDMCoreDiagnostic<datetime>.zip

Az MDMCore nyomon követési, állapot- és legutóbbi hibák naplóit, a konfigurációt, memóriaképeket és általános információs fájlokat tartalmazó ZIP-fájl.

<%REMOTE%> Proxy-naplók

ERA\Proxy\RemoteAdministratorProxyDiagnostic<datetime>.zip

Az ERA Proxy nyomon követési, állapot- és legutóbbi hibák naplóit, a konfigurációt, memóriaképeket és általános információs fájlokat tartalmazó ZIP-fájl.

<%REMOTE%> Ügynöki adatbázis

ERA\Agent\Database\data.db

<%REMOTE%>-ügynök adatbázisfájlja.

Apache Tomcat-konfiguráció

ERA\Apache\Tomcat\conf\*.*

Apache Tomcat konfigurációs fájlok, tartalmazza a server.xml fájl másolatát bizalmas információk nélkül.

Apache Tomcat-naplók

ERA\Apache\Tomcat\logs\*.log

ERA\Apache\Tomcat\EraAppData\logs\*.log

ERA\Apache\Tomcat\EraAppData\WebConsole\*.log

Szöveges formátumú Apache Tomcat-naplófájl(ok) található(k) az Apache Tomcat telepítési vagy alkalmazáskönyvtárban. Webkonzol-naplókat is tartalmaz.

Apache HTTP-proxykonfiguráció

ERA\Apache\Proxy\conf\httpd.conf

Apache HTTP-proxykonfigurációs fájl.

Apache HTTP-proxynaplók

ERA\Apache\Proxy\logs\*.log

Szöveges formátumú Apache HTTP-proxynapló(k) található(k).

*<%REMOTE%> Szerver vagy <%REMOTE%> ügynök

ESET-konfiguráció

Összetevő neve

Gyűjtemény profil

Hely/Fájl neve

Leírás

Alapértelmezett

Kártevő észlelése

ESET-termék konfigurációja

info.xml

A rendszeren telepített ESET-termék részleteit tartalmazó információs XML. Alapvető rendszeradatokat, telepített termékekre vonatkozó adatokat és egy termékmodullistát tartalmaz.

ESET-termék konfigurációja

versions.csv

A 4.0.3.0-s verzió óta a fájl mindig benne van (függőségek nélkül). Tartalmazza a telepített termék adatait. A versions.csv fájlnak az ESET AppData könyvtárban kell lennie ahhoz, hogy benne legyen.

ESET-termék konfigurációja

features_state.txt

Az ESET-termék funkcióiról és az állapotukról (Aktív, Inaktív, Nem integrált) tartalmaz információkat. A fájl begyűjtése mindig végbemegy, és nem kapcsolódik kiválasztható összetevőhöz.

ESET-termék konfigurációja

Configuration\product_conf.xml

XML létrehozása exportált termékkonfigurációval.

ESET-termékekre vonatkozó adatok és a telepítési könyvtár fájllistája

ESET\Config\data_dir_list.txt

Az ESET AppData könyvtárában és az összes alkönyvtárában található fájlok listáját tartalmazó szöveges fájl.

ESET-termékekre vonatkozó adatok és a telepítési könyvtár fájllistája

ESET\Config\install_dir_list.txt

Az ESET Install könyvtárában és az összes alkönyvtárában található fájlok listáját tartalmazó szöveges fájl.

ESET-illesztőprogramok

ESET\Config\drivers.txt

Információ gyűjtése a telepített ESET-illesztőprogramokról.

ESET Személyi tűzfal konfigurációja

ESET\Config\EpfwUser.dat

Az ESET Személyi tűzfal konfigurációját tartalmazó fájl másolása.

ESET-beállításkulcs tartalma

ESET\Config\ESET.reg

A HKLM\SOFTWARE\ESET beállításjegyzék értékeit tartalmazza.

Winsock LSP-katalógus

Config/WinsockLSP.txt

A netsh winsock show catalog parancs kimenetének gyűjtése.

Legutóbb alkalmazott házirend

ESET\Config\lastPolicy.dat

Az <%REMOTE%> által alkalmazott házirend.

ESET-komponensek

ESET\Config\msi_features.txt

A rendelkezésre álló ESET MSI telepítési komponensekről begyűjtött információk.

Behatolásmegelőző rendszer (HIPS) konfigurációja

ESET\Config\HipsRules.bin

HIPS-szabályok adatai.

Összekapcsolt otthon konfigurációja

ESET\Config\homenet.dat

Összekapcsolt otthoni adatok.

Karantén

Összetevő neve

Gyűjtemény profil

Hely/Fájl neve

Leírás

Alapértelmezett

Kártevő észlelése

Információ a karanténba helyezett fájlokról

ESET\Quarantine\quar_info.txt

A karanténba helyezett objektumok listáját tartalmazó szöveges fájl létrehozása.

Kisméretű, karanténba helyezett fájlok (< 250 KB)

ESET\Quarantine\*.*(< 250KB)

250 KB-nál kisebb, karanténba helyezett fájlok.

Nagyméretű, karanténba helyezett fájlok (> 250 KB)

ESET\Quarantine\*.*(> 250KB)

250 KB-nál nagyobb, karanténba helyezett fájlok.

ESET-naplók

Összetevő neve

Gyűjtemény profil

Hely/Fájl neve

Leírás

Alapértelmezett

Kártevő észlelése

ESET Eseménynapló

ESET\Logs\Common\warnlog.dat

ESET-termék eseménynaplója bináris formátumban.

ESET Észlelt kártevők napló

ESET\Logs\Common\virlog.dat

Az ESET Észlelt kártevők napló bináris formátumban.

ESET számítógép-ellenőrzési naplók

ESET\Logs\Common\eScan\*.dat

Az ESET számítógép-ellenőrzési napló(k) bináris formátumban.

ESET Behatolásmegelőző rendszer naplója*

ESET\Logs\Common\hipslog.dat

Az ESET Behatolásmegelőző rendszer naplója bináris formátumban.

ESET Szülői felügyelet naplói*

ESET\Logs\Common\parentallog.dat

Az ESET Szülői felügyelet naplója bináris formátumban.

ESET Eszközfelügyelet naplója*

ESET\Logs\Common\devctrllog.dat

Az ESET Eszközfelügyelet naplója bináris formátumban.

ESET Webkamera-védelem naplója*

ESET\Logs\Common\webcamlog.dat

Az ESET Webkamera-védelem naplója bináris formátumban.

ESET kézi indítású szerveradatbázis-ellenőrzés naplói

ESET\Logs\Common\ServerOnDemand\*.dat

Az ESET szerver kézi indítású ellenőrzési napló(i) bináris formátumban.

ESET Hyper-V szerver ellenőrzési naplói

ESET\Logs\Common\HyperVOnDemand\*.dat

Az ESET Hyper-V szerver ellenőrzési napló(i) bináris formátumban.

MS OneDrive – ellenőrzési naplók

ESET\Logs\Common\O365OnDemand\*.dat

Az MS OneDrive ellenőrzési naplója/naplói bináris formátumban.

ESET – letiltott fájlok naplója

ESET\Logs\Common\blocked.dat

A letiltott fájlok ESET-naplója/naplói bináris formátumban.

ESET – elküldött fájlok naplója

ESET\Logs\Common\sent.dat

Az elküldött fájlok ESET-naplója/naplói bináris formátumban.

ESET auditálási napló

ESET\Logs\Common\audit.dat

ESET-naplófájl(ok) bináris formátumban.

*A lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a fájl létezik.

ESET-hálózati naplók

Összetevő neve

Gyűjtemény profil

Hely/Fájl neve

Leírás

Alapértelmezett

Kártevő észlelése

ESET – hálózati védelem naplója*

ESET\Logs\Net\epfwlog.dat

Az ESET hálózati védelem naplója bináris formátumban.

ESET által szűrt webhelyek naplója*

ESET\Logs\Net\urllog.dat

ESET Webhelyek szűrő naplója bináris formátumban.

ESET Webfelügyelet naplója*

ESET\Logs\Net\webctllog.dat

Az ESET Webfelügyelet naplója bináris formátumban.

ESET pcap-naplók

ESET\Logs\Net\EsetProxy*.pcapng

Az ESET pcap-naplók másolása.

*A lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a fájl létezik.

ESET Diagnosztika

Összetevő neve

Gyűjtemény profil

Hely/Fájl neve

Leírás

Alapértelmezett

Kártevő észlelése

Helyi gyorsítótár-adatbázis

ESET\Diagnostics\local.db

Az ESET által ellenőrzött fájlok adatbázisa.

Általános termékdiagnosztikai naplók

ESET\Diagnostics\*.*

Fájlok (mini memóriaképek) az ESET diagnosztikai mappájából.

ECP diagnosztikai naplók

ESET\Diagnostics\ECP\*.xml

Az ESET Communication Protocol diagnosztikai naplóinak generálására akkor kerül sor, ha probléma lép fel a termékaktiválás és az aktiválási szerverekkel való kommunikáció során.

Frissítés

Összetevő neve

Gyűjtemény profil

Hely/Fájl neve

Leírás

Alapértelmezett

Kártevő észlelése

Termékfrissítési naplók

C:\ProgramData\ESET\ESET Security\MicroPcu

XML létrehozása exportált termékkonfigurációval.

ESET Secure Authentication

Összetevő neve

Gyűjtemény profil

Hely/Fájl neve

Leírás

Alapértelmezett

Kártevő észlelése

ESA-naplók

ESA\*.log

Az ESET Secure Authentication alkalmazásból exportált napló(k).

<%EEI%>

Összetevő neve

Gyűjtemény profil

Hely/Fájl neve

Leírás

Alapértelmezett

Kártevő észlelése

EI-szervernaplók

EEI\Server\Logs\*.log

A szerver szöveges naplói.

EI-ügynöknaplók

EEI\Agent\Logs\*.log

Az ügynök szöveges naplói.

EI-szerverkonfiguráció

EEI\Server\eiserver.ini

A szerverkonfigurációt tartalmazó .ini-fájl.

EI-ügynökkonfiguráció

EEI\Agent\eiagent.ini

Az ügynökkonfigurációt tartalmazó .ini-fájl.

EI-szerverházirend

EEI\Server\eiserver.policy.ini

A szerverházirendet tartalmazó .ini-fájl.

EI-ügynökházirend

EEI\Agent\eiagent.policy.ini

Az ügynökházirendet tartalmazó .ini-fájl.

EI-szervertanúsítványok

EEI\Server\Certificates\*.*

A szerver által használt tanúsítványfájlokat tartalmazza. Mivel a fájlok almappákban találhatók, a rendszer az egész struktúrát összegyűjti.

EI-ügynöktanúsítványok

EEI\Agent\Certificates\*.*

Az ügynök által használt tanúsítványfájlokat tartalmazza. Mivel a fájlok almappákban találhatók, a rendszer az egész struktúrát összegyűjti.

EI-szerverképek

EEI\Server\Diagnostics\*.*

Szerver-memóriaképeket tartalmazó fájlok.

MySQL-szerverkonfiguráció

EEI\My SQL\my.ini

Az <%EEI%>-szerver által használt MySQL-szerverkonfigurációt tartalmazó .ini-fájl.

MySQL-szervernaplók

EEI\My SQL\EEI.err

Az <%EEI%>-szerver által használt MySQL-szerver hibanaplója.

ESET Full Disk Encryption

Összetevő neve

Gyűjtemény profil

Hely/Fájl neve

Leírás

Alapértelmezett

Kártevő észlelése

EFDE-naplók

EFDE\AIS\Logs\*.*
EFDE\Core\*.log

Exportált naplók (AIS és Core) az ESET Full Disk Encryption szolgáltatásból.

EFDE-licencadatok

EFDE\AIS\Licesne\*.*

Az EFDE licencadatfájljai.

EFDE-konfiguráció

EFDE\AIS\lastpolicy.dat

Tartalmazza az EFDE konfigurációját.

ESET e-mail-naplók (ESET Mail Security for Exchange, ESET Mail Security for Domino)

Összetevő neve

Gyűjtemény profil

Hely/Fájl neve

Leírás

Alapértelmezett

Kártevő észlelése

ESET Levélszemétszűrő naplója

ESET\Logs\Email\spamlog.dat

Az ESET Levélszemétszűrő naplója bináris formátumban.

ESET szürkelistázási napló

ESET\Logs\Email\greylistlog.dat

ESET szürkelistázási napló bináris formátumban.

ESET – SMTP-védelem naplója

ESET\Logs\Email\smtpprot.dat

Az SMTP-védelem ESET-naplója bináris formátumban.

ESET e-mail-szerver védelmi naplója

ESET\Logs\Email\mailserver.dat

Az ESET e-mail-szerver védelmi naplója bináris formátumban.

ESET diagnosztikai e-mail-feldolgozási naplók

ESET\Logs\Email\MailServer\*.dat

Az ESET diagnosztikai e-mail-feldolgozási naplók bináris formátumban, közvetlen másolat lemezről.

ESET Levélszemétszűrő naplója*

ESET\Logs\Email\spamlog.dat

Az ESET Levélszemétszűrő naplója bináris formátumban.

ESET Levélszemétszűrő konfigurációja és diagnosztikai naplói

ESET\Logs\Email\Antispam\antispam.*.log

ESET\Config\Antispam\*.*

Az ESET Levélszemétszűrő konfigurációjának és diagnosztikai naplóinak másolása.

*A lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a fájl létezik.

ESET SharePoint-naplók (ESET Security for SharePoint)

Összetevő neve

Gyűjtemény profil

Hely/Fájl neve

Leírás

Alapértelmezett

Kártevő észlelése

ESET SHPIO.log

ESET\Log\ESHP\SHPIO.log

ESET-diagnosztikai napló a SHPIO.exe segédprogramból.

Termékspecifikus naplók – adott termékekhez elérhető lehetőségek.

Domino (ESET Mail Security for Domino)

Összetevő neve

Gyűjtemény profil

Hely/Fájl neve

Leírás

Alapértelmezett

Kártevő észlelése

Domino IBM_TECHNICAL_SUPPORT naplói + notes.ini

LotusDomino\Log\notes.ini

IBM Domino konfigurációs fájl.

Domino IBM_TECHNICAL_SUPPORT naplói + notes.ini

LotusDomino\Log\IBM_TECHNICAL_SUPPORT\*.*

30 napnál korábbi IBM Domino-naplók.

MS SharePoint (ESET Security for SharePoint)

Összetevő neve

Gyűjtemény profil

Hely/Fájl neve

Leírás

Alapértelmezett

Kártevő észlelése

MS SharePoint-naplók

SharePoint\Logs\*.log

30 napnál korábbi MS SharePoint-naplók.

SharePoint-beállításkulcs tartalma

SharePoint\WebServerExt.reg

A HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\Web Server Extensions beállításkulcs értékeit tartalmazza. Csak az ESET Security for SharePoint telepítése esetén érhető el.

MS Exchange (ESET Mail Security for Exchange)

Összetevő neve

Gyűjtemény profil

Hely/Fájl neve

Leírás

Alapértelmezett

Kártevő észlelése

MS Exchange szállítási ügynökök regisztrációja

Exchange\agents.config

MS Exchange szállítási ügynökök regisztrációja config file. Microsoft Exchange Server 2007 és újabb verzió esetén.

MS Exchange szállítási ügynökök regisztrációja

Exchange\sinks_list.txt

MS Exchange eseményfogadók regisztrációs memóriaképe. Microsoft Exchange Server 2000 és 2003 esetén.

MS Exchange EWS-naplók

Exchange\EWS\*.log

EWS Exchange Server-naplók gyűjtése.