Uživatelské rozhraní ESET Log Collector

ESET Log Collector si stáhněte z webových stránek společnosti ESET a spusťte. Odsouhlaste licenční ujednání s koncovým uživatelem (EULA) a následně se vám zobrazí uživatelské rozhraní ESET Log Collector. Pokud s licenčním ujednáním nesouhlasíte, klikněte na tlačítko Zrušit a ESET Log Collector se ukončí.

elc_gui

Z rozbalovacího menu Profil vyberte jeden z předpřipravených profilů pro sběr dat nebo ručně vyberte data, která chcete sesbírat. Dostupné profily:

Standardní – tento profil je standardně vybrán a sesbírá většinu dat pro řešení nejčastějších problémů. Používá se pro řešení obecných technických případů. Více informací o sbíraných datech naleznete v kapitole seznam objektů.

Detekované hrozby – vychází z výchozího profilu, ale na rozdíl od něj se sběr dat z v tomto profilu zaměřuje na objekty, které mohou vést k úspěšnému řešení infiltrace počítače. Více informací o sbíraných datech naleznete v kapitole seznam objektů.

Vše – profil, ve kterém se sesbírají data ze všech dostupných cílů.

Žádná data – vybráním tohoto profilu se zruší výběr všech objektů vybraných k sesbírání.

Vlastní – tento profil se aktivuje automaticky, pokud provedete ruční zásah do seznamu objektů vybraných k sesbírání a váš výběr se liší od výše uvedených předdefinovaných profilů.


Poznámka

Seznam dostupných objektů k sesbírání se může měnit v závislosti na instalovaném bezpečnostním produktu ESET, operačním systému, jeho konfiguraci a součástech operačního systému Microsoft Server. Vždy se zobrazí pouze relevantní dostupné možnosti.

Dále nastavte Stáří protokolů [dní] a vyberte režim sběru dat (standardně je vybrána možnost Filtrovaná binární data).

Režim filtrování protokolů produktu ESET:

Filtrovaná binární data – po vybrání této možnosti se sesbírají data za období definované v části Stáří protokolů [dní].

Originální binární data z disku – vybráním této možnosti získáte všechny protokoly produktu ESET v originální binární podobě bez ohledu na limit stanovený v části Stáří protokolů [dní]. Nicméně tento limit se stále aplikuje na protokoly, které nepatří produktu ESET – například protokol událostí Windows, protokoly Microsoft SharePoint nebo Domino, atp.

V případně potřeby můžete změnit složku, do které chcete výsledný archiv s protokoly uložit. Pro její změnu klikněte na , najděte požadovanou složku a potvrďte kliknutím na tlačítko Uložit. Název archivu je automaticky předdefinován. Po dokončení konfigurace sběru dat klikněte na tlačítko Sesbírat. Sběr dat můžete kdykoli přerušit kliknutím na tlačítko Zrušit. Po úspěšném dokončení operace nebo při výskytu chyby se zobrazí informační okno. V případě výskytu chyby se zároveň dále zobrazí související informace.

Pokud nemáte v počítači nainstalován <%ESI%>, po kliknutí na tlačítko Sesbírat budete dotázáni, zda chcete <%ESI%> stáhnout. V případě, že nechcete sesbírat <%ESI%> protokol, pomocí zaškrtávacího políčka zrušte jeho výběr.

Detailní informace o průběhu naleznete v části Textový protokol. Po dokončení sběru se v protokolu zobrazí seznam všech sesbíraných souborů. Úspěšným sesbíráním se rozumí vytvoření archivu (například emsx_logs.zip, ees_logs.zip neboeea_logs.zip) ve vámi definované cestě. Více informací o sbíraných datech naleznete v kapitole seznam objektů.