Představení

ESET Log Collector je nástroj určený pro sběr specifických dat z počítače, jako je konfigurace produktu a protokoly, které specialistům technické podpory ESET pomohou s řešením vašeho problému s produktem ESET. Před zahájením sběru dat můžete vybrat objekty, které chcete ze systému sesbírat, nastavit jejich maximální stáří, formát exportovaných protokolů z produktu ESET a název výsledného ZIP archivu. Pokud spustíte ESET Log Collector v systému, ve kterém není instalován bezpečnostní produkt ESET, sesbírány budou pouze protokoly událostí Windows a informace o běžících procesech.


Poznámka

ESET Log Collector má stejné systémové požadavky jako vámi používaný bezpečnostní produkt ESET. ESET Log Collector spustíte na libovolné verzi operačního systému Microsoft Windows.

ESET Log Collector je nástroj, který automaticky sesbírá informace a protokoly z počítače za účelem urychlení řešení problému s technickou podporou ESET. Při kontaktování technické podpory vás mohou její specialisté požádat o dodání protokolů z vašeho počítače. Nejsnadněji je získáte právě prostřednictvím nástroje ESET Log Collector.

download_button

 

Ve spustitelném souboru nástroje ESET Log Collector jsou k dispozici všechny jazyky. Díky tomu si můžete v průběhu spuštění nástroje kdykoli jazyk změnit bez nutnosti stažení konkrétní lokalizované verze. Jazyk bude detekován automaticky dle nastavení systému, případně si jej zvolte ručně. Pro ruční výběr jazyka využijte jeden z následujících postupů:

1.V příkazovém řádku použijte přepínač /lang:<language_code>

2.Přejmenujte soubor na ESETLogCollector_<language_code>.exe

Dostupné jazykové kódy: ARE, BGR, CSY, DAN, DEU, ELL, ENU, ESL, ESN, ETI, FIN, FRA, FRC, HUN, CHS, CHT, ITA, JPN, KKZ, KOR, LTH, NLD, NOR, PLK, PTB, ROM, RUS, SKY, SLV, SVE, THA, TRK, UKR


Poznámka

ESET Log Collector je distribuován jako 32-bitová aplikace. Pro plnohodnotný běh na 64-bitových systémech obsahuje ESET Log Collector vestavěnou 64-bitovou binárku, která se na 64-bitových systémech automaticky rozbalí a spustí z dočasné složky (Temp).

ESET Log Collector můžete používat ve dvou režimech:

Uživatelské grafické rozhraní (GUI)

Příkazový řádek (CLI) (od verze 1.8). Pokud nezadáte žádný parametr, spustíte grafické rozhraní nástroje ESET Log Collector.

Při použití grafického rozhraní můžete ESET protokoly sesbírat pouze v originální binární podobě nebo jako filtrovaná binární data (tato možnost je výchozí). Při vybrání filtrovaných binárních dat můžete definovat dobu, za kterou se mají sesbírat. Maximální počet exportovaných záznamů z jednoho protokolu je 1 milion řádků.


Poznámka

ESET Log Collector dále umožňuje převod sesbíraných ESET binárních protokolů (.dat) do čitelné podoby (XML nebo textového souboru). Mějte však na paměti, že tato možnost je dostupná pouze v příkazovém řádku.