ESET Log Collector Vartotojo sąsaja

Kai atsisiunčiate ESET Log Collector iš ESET svetainės, paleiskite ESET Log Collector. Kai sutiksite su galutinio vartotojo licencine sutartimi (GVLS), bus atidaryta ESET Log Collector. Jei nuspręsite nesutikti su galutinio vartotojo licencinės sutarties (GVLS) sąlygomis, spustelėkite Atšaukti – ESET Log Collector nebus atidaryta.

elc_gui

Galite pasirinkti Rinkimo profilį arba sukurti savo artefaktų pasirinkimą. Rinkimo profilis yra nustatytas artefaktų rinkinys:

oNumatytasis – numatytasis profilis, kuriuo pasirenkami beveik visi artefaktai. Jis naudojamas bendriesiems palaikymo atvejams. (Jei norite peržiūrėti išsamų pasirinktų artefaktų sąrašą, žr. artefaktų sąrašą.

oGrėsmių aptikimas – daugelyje artefaktų persidengia su numatytuoju profiliu, tačiau grėsmių aptikimo profilyje kitaip nei numatytajame visas dėmesys skiriamas artefaktų, kurie padeda spręsti kenkėjiškos programinės įrangos aptikimo problemas, rinkimui. (Jei norite peržiūrėti išsamų pasirinktų artefaktų sąrašą, žr. artefaktų sąrašą.

oVisi – pasirenkami visi galimi artefaktai.

oNėra – panaikinamas visų artefaktų pasirinkimas ir leidžiama pasirinkti reikiamus žymimuosius langelius prie norimų rinkti žurnalų.

oPasirinktinis – šis rinkimo profilis įjungiamas automatiškai, kai atliekate pakeitimus anksčiau pasirinktame profilyje, o dabartinis pasirinktų artefaktų rinkinys netinka prie nė vieno iš anksčiau nurodytų profilių.

note_icon_note PASTABA

Galimų rinkti artefaktų sąrašas priklauso nuo aptikto ESET apsaugos produkto, kuris įdiegtas jūsų sistemoje, tipo, jūsų sistemos konfigūracijos bei kitos programinės įrangos, pvz., „Microsoft Server“ programų. Rodomi tik susiję artefaktai.

Pasirinkite Žurnalų amžiaus apribojimas [dienomis] ir ESET žurnalų rinkimo režimą (numatytoji parinktis yra Filtruojami dvejetainiai).

ESET žurnalų rinkimo režimas:

oFiltruojami dvejetainiai – įrašai yra filtruojami pagal dienų skaičių, kuris nurodytas parinktyjeŽurnalų amžiaus apribojimas [dienomis], todėl renkami tik nurodytų dienų įrašai.

oPradiniai dvejetainiai iš disko – ESET dvejetainiai žurnalo failai nukopijuojami nepaisant ESET žurnalams skirtos reikšmės Žurnalų amžiaus apribojimas [dienomis], kad būtų surinkti visi įrašai nepaisant jų amžiaus. Tačiau amžiaus apribojimas toliau taikomas ne ESET žurnalams, pvz., „Windows“ įvykių žurnalams, „Microsoft SharePoint“ žurnalams ar „IBM Domino“ žurnalams.

Galite nurodyti vietą, kurioje pageidaujate įrašyti archyvo failus, tada spustelėti Įrašyti. Archyvo failo pavadinimas yra nustatytas iš anksto. Spustelėkite Rinkti. Apdorojimo metu programos veikimą galima nutraukti bet kuriuo metu paspaudžiant tą patį mygtuką – mygtuko užrašas apdorojimo metu pasikeičia į Atšaukti. Informacija apie sėkmingą ar nesėkmingą apdorojimą nurodoma iškylančiajame lange. Jei procesas nepavyksta, žurnalų skydelyje papildomai pateikiama klaidos informacija.

Surinkimo metu apačioje rodomas operacijų žurnalo langas, kuriame galite pamatyti, kokia operacija tuo metu yra atliekama. Kai rinkimas baigiamas, parodomi visi surinkti ir suarchyvuoti duomenys. Vadinasi, rinkimas atliktas sėkmingai, o archyvo failas (pvz., emsx_logs.zip, ees_logs.zip arba eea_logs.zip) išsaugotas nurodytoje vietoje. (Dėl išsamesnės informacijos žr. skyrių Artefaktų sąrašas).