ESET Online nápověda

Změnit kapitolu Request desktop site

Představení

ESET Log Collector je nástroj určený pro sběr specifických dat z počítače, jako je konfigurace produktu a protokoly, které specialistům technické podpory ESET pomohou s řešením vašeho problému s produktem ESET. Před zahájením sběru dat můžete vybrat objekty, které chcete ze systému sesbírat, nastavit jejich maximální stáří, formát exportovaných protokolů z produktu ESET a název výsledného ZIP archivu. Pokud spustíte ESET Log Collector v systému, ve kterém není instalován bezpečnostní produkt ESET, sesbírány budou pouze protokoly událostí Windows a informace o běžících procesech.

ESET Log Collector je nástroj, který automaticky sesbírá informace a protokoly z počítače za účelem urychlení řešení problému s technickou podporou ESET. Při kontaktování technické podpory vás mohou specialisté technické podpory požádat o dodání protokolů z vašeho počítače. Nejsnadněji je získáte právě prostřednictvím nástroje ESET Log Collector.

download_button

 

note_icon_note Poznámka:

ESET Log Collector je distribuován jako 32-bitová aplikace. Pro plnohodnotný běh na 64-bitových systémech obsahuje vestavěnou 64-bitovou binárku, která se na 64-bitových systémech automaticky rozbalí a spustí z dočasné složky (Temp).

ESET Log Collector můžete používat ve dvou režimech:

Uživatelské grafické rozhraní (GUI)

Příkazový řádek (CLI) (od verze 1.8). Pokud nezadáte žádný parametr, spustíte se grafické rozhraní nástroje ESET Log Collector.

Při použití grafického rozhraní můžete prostřednictvím ESET Log Collector protokoly sesbírat pouze v originální binární podobě a jako filtrovaná binární data (tato možnost je výchozí). Při vybrání filtrovaných binárních dat můžete definovat dobu, za kterou se mají sesbírat. Maximální počet exportovaných záznamů do jednoho souboru je 1 milion řádků.

note_icon_note Poznámka:

ESET Log Collector dále umožňuje převod binárních dat (.dat) do čitelné podoby (XML nebo textového souboru). Mějte však na paměti, že tato možnost je dostupná pouze v příkazovém řádku.