ESET Online nápověda

Změnit kapitolu

Uživatelské rozhraní ESET Log Collector

ESET Log Collector si stáhněte z webových stránek společnosti ESET a spusťte. Odsouhlaste licenční ujednání (EULA) a následně se vám zobrazí uživatelské rozhraní. Pokud s licenčním ujednáním nesouhlasíte, klikněte na tlačítko Zrušit a ESET Log Collector se ukončí.

elc_gui

Z rozbalovacího menu Profil vyberte jeden z předpřipravených profilů pro sběr dat nebo ručně vyberte data, která chcete sesbírat. Dostupné profily:

oVýchozí – tento profil je standardně vybrán a sesbírá většinu dat pro řešení nejčastějších problémů. Více informací o sbíraných datech naleznete v kapitole seznam objektů.

oDetekované hrozby – vychází z výchozího profilu, ale na rozdíl od něj se sběr dat z v tomto profilu zaměřuje na objekty, které mohou vést k úspěšnému řešení infiltrace počítače. Více informací o sbíraných datech naleznete v kapitole seznam objektů.

oVše po vybrání tohoto profilu se sesbírají data ze všech dostupných cílů.

oŽádná data – vybráním tohoto profilu se zruší výběr všech objektů vybraných k sesbírání.

oVlastní – tento profil se aktivuje automaticky, pokud provedete ruční zásah do seznamu objektů vybraných k sesbírání a váš výběr se liší od výše uvedených předdefinovaných profilů.

note_icon_note Poznámka:

Seznam dostupných objektů k sesbírání se může měnit v závislosti na instalovaném bezpečnostním produktu ESET, operačním systému, jeho konfiguraci a součástech operačního systému Microsoft Server. Vždy se zobrazí pouze relevantní dostupné možnosti.

Dále nastavte Stáří protokolů [dní] a vyberte režim sběru dat (standardně je vybrána možnost Filtrovaná binární data).

Režim filtrování protokolů produktu ESET:

oFiltrovaná binární data po vybrání této možnosti se sesbírají data za období definované v části Stáří protokolů [dní].

oOriginální binární data z disku – vybráním této možnosti získáte všechny protokoly produktu ESET v originální binární podobě bez ohledu na limit stanovený v části Stáří protokolů [dní]. Nicméně tento limit se aplikuje na protokoly, které nepatří produktu ESET – například protokol událostí Windows, protokoly Microsoft SharePoint nebo IBM Domino, atp.

V případně potřeby můžete změnit složku, do které chcete výsledný archiv s protokoly uložit. Pro její změnu klikněte na tlačítko ..., najděte požadovanou složku a potvrďte kliknutím na tlačítko Uložit. Po dokončení konfigurace sběru dat klikněte na tlačítko Sesbírat. Sběr dat přerušíte kliknutím na tlačítko Zrušit. Po úspěšném dokončení operace nebo při výskytu chyby se zobrazí informační okno a detailní informace o průběhu naleznete v části Textový protokol. Po dokončení sběru dat se ve výše definované složce vytvoří archiv (například emsx_logs.zip, ees_logs.zip nebo eea_logs.zip). Více informací o sbíraných datech naleznete v kapitole seznam objektů.