ESET Online nápověda

Změnit kapitolu

Dostupné cíle

V této kapitole uvádíme seznam všech dostupných cílů, které můžete použít v příkazovém řádku ESET Log Collector jako argument parametru /Targets:.

note_icon_note Poznámka:

Mějte na paměti, že seznam všech dostupných cílů ve vašem operačním systému se zobrazí po spuštění nástroje z příkazového řádku pomocí příkazu: start /wait ESETLogCollector_CSY.exe /? Cíle, které se vám nezobrazí, nejsou dostupné pro váš operační systém nebo ESET produkt, resp. jeho konfiguraci.

Proc

Běžící procesy (otevřené popisovače a načtené DLL)

EvLogApp

Události z protokolu aplikací

EvLogSys

Události z protokolu systému

SetupAPI

SetupAPI protokoly

EvLogLSM

Terminálové služby – LSM protokol událostí

SysIn

ESET SysInspector protokol

DrvLog

Protokoly z instalace ovladačů

NetCnf

Konfigurace sítě

WFPFil

WFP filtry

InstLog

Instalační protokol produktu ESET

EraAg

Protokoly ERA Agenta

EraSrv

Protokoly ERA Serveru

EraConf

Nastavení ERA komponent

EraDumps

Informace a výpisy procesu ERA komponent

EraRD

Protokoly ESET Rogue Detection Sensor

EraMDM

Protokoly ERA MDMCore

EraProx

Protokoly ERA Proxy

EsaLogs

ESA protokoly

ProdCnf

Nastavení produktu ESET

DirList

Seznam souborů v datových a instalačních složkách produktu ESET

Drivers

ESET ovladače

EsetReg

Klíče registru produktů ESET

QInfo

Informace o souborech v karanténě

QFiles

Soubory v karanténě

Warn 

Protokol událostí produktu ESET

Threat 

Zachycené hrozby

OnDem

Protokol provedených volitelných kontrol

Hips

Protokol modulu HIPS

Fw

Protokol personálního firewallu

FwCnf

Nastavení ESET Personálního firewallu

Web

Protokol filtrovaných webových stránek

Paren

Protokol rodičovské kontroly

Dev

Protokol správy zařízení

WCam

Protokol ochrany webkamery

WebCtl

Protokol filtrování obsahu webu

OnDemDB

Protokol provedených volitelných kontrol databázového serveru

HyperV

Protokoly Hyper-V kontroly

Spam

Protokol antispamové ochrany

Grey

Protokol greylistingu

Email

Protokoly ochrany poštovního serveru produktu ESET

EmDiag

Diagnostický protokol zpracovaných e-mailů

ScanCache

Databáze lokální cache

SpamDiag

Nastavení a diagnostické protokoly antispamové ochrany

Diag

Obecné diagnostické protokoly produktu

pcap

ESET pcap protokoly

XAg

Registrovaní transportní agenti MS Exchange

XEws

MS Exchange EWS protokoly

Domino

Protokoly IBM_TECHNICAL_SUPPORT + notes.ini

SHPIO

ESET SHPIO.log

SP

Protokoly MS SharePoint

SHPReg

Klíče registru SharePoint serveru

KConnCnf

Nastavení Kerio Connect

KConn

Protokoly Kerio Connect

KCtrlCnf

Nastavení Kerio Control

KCtrl

Protokoly Kerio Control

AllReg

Kompletní obsah registru Windows

WinsockCat

Winsock LSP katalog