Odebrání nebo deaktivace licence ESET ze zařízení

Jestliže jste instalovali produkt ESET na více zařízeních, než licence povoluje, zobrazí se icon_suspicious Tato licence je používána na více počítačích, než licence umožňuje.

K deaktivování licence na nepoužívaných nebo nežádoucích zařízeních:

1.Klikněte na ˄ pod zařízením, na kterém chcete deaktivovat licenci ESET.

2.Vyberte Deaktivovat produkt.

3.Objeví se nové dialogové okno. Klikněte na Deaktivovat k potvrzení deaktivace produktu na vybraném zařízení.

note

Poznámka k deaktivaci produktu ESET

Pokud deaktivujete produkt ESET na nežádoucím zařízení, je třeba provést novou aktivaci. Zde si přečtěte více informací k aktivaci produktu.

DEACTIVATE_PRODUCT

K odebrání licence z ESET License Manager:

1.Najeďte kurzorem ˄ vedle Obnovit nebo Spravovat Licenci

2.Vyberte Odebrat licenci.

REMOVE_LICENSE

3.Potvrďte kliknutím na Odebrat licenci.

REMOVE_LICENSE_WINDOW

note

O deaktivování licencí

Jestliže vyberete Deaktivovat všechna zařízení, všechna zařízení svázaná s licencí budou deaktivována.

Toto doporučujeme v případě, že vaše licence vypršela a vy si již nepřejete její obnovení nebo máte podezření, že by mohla být licence zneužita.

Jak rozpoznat a nahlásit pirátskou licenci ESET?